mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


MAT-64 - 26. 02. 2004 10:45

IM Jiří Fichtl – In memoriam

12. 11. 2003 odešel ve věku 81 let do šachového nebe mezinárodní mistr Jiří Fichtl. Nikdy nebyl šachovým profesionálem, ale mnoho profesionálů se od něj mohlo učit. Jak lásce k šachu, tak gentlemanskému chování i tajům šachové hry. A proč tím profesionálem nebyl, když na to nepochybně měl a šachy pro něj byly vším?

 
12. 11. 2003 odešel ve věku 81 let do šachového nebe mezinárodní mistr Jiří Fichtl. Nikdy nebyl šachovým profesionálem, ale mnoho profesionálů se od něj mohlo učit. Jak lásce k šachu, tak gentlemanskému chování i tajům šachové hry. A proč tím profesionálem nebyl, když na to nepochybně měl a šachy pro něj byly vším?

Protože se narodil ve špatné zemi a ve špatné době. V Československu se prestiž šachu dlouhodobě pohybovala někde mezi prestiží hospodských karbaníků a prestiží duševně nemocných.

Je to smutné, ale na rozdíl od sousedních zemí, kde nesrovnatelně slabší šachisté byli uznávanými reprezentanty duševní kultury, kteří měli vytvořené důstojné podmínky, u nás až na hrstku rudopartajníků si ti ostatní (mnohdy nadanější) dlouho ani neškrtli. A mezi ty "na druhé koleji" patřil nesporně i Jiří Fichtl, jehož raketový start by mu ve většině zemí zajistil veškerou péči, respekt a ideální možnosti sportovního růstu.

A jak ten jeho start vypadal?

Samozřejmě byl náležitě zbržděn tím, že ve 30. 40. letech se již Evropou šířil rudý mor komunizmu a hnědý mor fašizmu. Lidé měli strach a starosti a tím i méně času, chuti a energie pořádat šachové turnaje.

První velkou zkouškou Jiřího Fichtla byl velký turnaj v Praze s účastí mistra světa Aljechina a dalšího hráče užší světové špičky Kerese. Jako nováček se neztratil a mimo jiné v dobré partii černými remizoval s mistrem světa.

V roce 1945 získal titul mistra ÚJČŠ, mistra sportu až v roce 1953. To nelze nazvat nijak jinak než kondelíckou podlostí, vždyť "Jurášek", jak mu kolegové laskavě říkali, zvítězil již v roce 1950 na mistrovství republiky (dělil 1.2. místo s velmistrem Filipem a ustál i užší zápas).

Finále mistrovství republiky hrál 19 krát. Kromě roku 1950 zvítězil i v roce 1960 (1.2. s Ujtelkym a užší zápas drtivě vyhrál v poměru 2,5:0,5. Dalších vysokých umístění bylo také dost. Dlouho byl po GM Filipovi a GM Pachmanovi třetím hráčem Československa. Hrál na čtyřech olympiádách, nejlépe v Mnichově 1958, kde byl na 3. šachovnici 2. za Keresem. Za tento skvělý výsledek mu byl udělen pouze titul mezinárodního mistra (v roce 1959). Když si uvědomíme, o kolik snadněji se mezinárodní tituly uhrávali ještě v 70. letech (stačilo jedno plnění a 5. kategorie!!!), mohlo se zažádat pro Juráška i o titul velmistra. Kdyby nebyl "venkovan" a člověk nepokrytě opovrhující komunisty, určitě se to stalo. Reprezentoval i na ME a v mezistátních zápasech. Vyhrál i četné turnaje jednotlivců. Za družstva byl vždycky skvělým týmovým hráčem. Kromě dobrých i výborných výkonů na vysokých šachovnicích byl jednoznačně stmelujícím prvkem pro své družstvo.

Co říct o jeho šachovém pojetí? Především byl zásadový a neuhýbal. Svým zahájením (černými francouzská a dámský gambit, bílými 1.e4) byl věrný po celou více než šedesátiletou šachovou kariéru. Nikoho se nebál a posbíral mnoho velmistrovských skalpů. Byl univerzální šachista, který ale inklinoval spíše k technickým pozicím. Hrál skvěle koncovky. Ukažme si několik příkladů Juráškovy tvorby :


Fichtl - Jansa [B29]
ch CSR, 1960

1.e4 c5 2.Jf3 Jf6 3.Jc3 d5?! I když jsou pozice vznikající v této variantě jenom o něco horší, lze o tomto tahu směle říci, že je ze "second handu" (česky ze "sekáče"). Bílý bude svoji mírnou ale trvalou výhodu s chutí "brousit" a černý bude trpět. Principiálnější jsou tahy 3...Jc6, 3...d6 a zejména 3...e6 (když už černý hrál 2...Jf6, musel byt připravený na pozice po 3.e5 Jd5 4.Jc3, proto je nelogické se této pozici vyhnout o tah později a místo připravené ostré varianty najednou zařadit zpátečku a trpět... 4.exd5 Jxd5 5.Sb5+ Jc6 [ 5...Sd7 6.De2 Jxc3 7.dxc3 a6 8.Sxd7+ Dxd7 9.0-0 Jc6 10.Sf4+/= Sokolov] 6.Je5 Jxc3 7.dxc3 Jurášek chodil často a s chutí do koncovek. Hrál je skvěle. 7...Dxd1+ [ 7...Sd7 8.Jxd7 Dxd7 9.Dxd7+ Kxd7 10.Sf4+/=] 8.Kxd1 a6 Domnělé vylepšení varianty, to by ale bílý musel "spolupracovat". [ 8...Sd7 9.Sxc6 Sxc6 10.Jxc6 bxc6 Pyda-Kaufmann, Lublin 1993. 11.c4+/= Rabar] 9.Sxc6+ bxc6

10.c4! Černý zjevně doufal v 10.Jxc6?? Sb7, Jurášek ale neotevře hru pro černou dvojici střelců a fixuje Achillovu patu černé pozice - dvojpěšce na c-sloupci. 10...f6 11.Jd3 [ 11.Jxc6?? Sb7] 11...e5 12.Se3 Bílý získává pěšce, černý ale dosáhne koncovky nestejných střelců, kde doufá v remízu ovládnutím "své" barvy. 12...Sf5 13.Jxc5! Jurášek se nebál nestejných střelců, protože cítil, že bude mít dlouhodobou aktivitu. 13...Sxc5 14.Sxc5 14...0-0-0+ 15.Kc1 Vd7 Černý si to asi představoval jednoduše: poměnit věže a remizovat. Jenomže bílý zřejmě již viděl obrysy iniciativy na dámském křídle přes černá pole. 16.b3 Kb7 17.Kb2 Ve8 Bílému nevadilo ani [ 17...Vhd8!?+/= Po 18.Se3 s dalším Vhc1, Ka3 má bílá akce na dámském křídle zelenou. Nebo; 17...Vd2 18.Vhc1 s dalším Se3.] 18.Vad1! Výměna jednoho páru věží prospěje bílému. 18...Ved8 19.Vxd7+ Vxd7 20.Kc3 Sg6 21.Sf8 Sh5 22.Ve1

22...Vf7? Umožňuje bílému vytvořit silný bod na d6 pro svého střelce po Sd6, c5. Při věži na d7 by tah c5 nebyl jednoznačný pro možnost Vd5. 23.Sd6+/- Vd7 24.c5 Sf7? Neklade bílému odpor při zesilování pozice. Bílého krále neměl pouštět tak snadno na b4. Nešlo sice 24...a5? pro 25.Ve4, ale měl hrát logické 24...Sg6. 25.Kb4 Sd5 26.g3 Bílá pole bílý klidně vyklidí, aby neměl starosti se svými pěšci královského křídla. S pasivní věži je černý neškodný. 26...g5 Černý ze své pěšcové majority na královském křídle nemůže vytvořit citelnou aktivitu. Není divu, porovnejte aktivitu králů, věží i střelců. 27.c4 Sf3 28.Kc3 Spíše se čekalo 28.Ka5, ale bílý nemá kam chvátat. Kořist mu nemůže uniknout, proč si soupeře nevychutnat? 28...g4 29.b4 h5 30.Vb1 Ka7 31.b5 Jurášek samozřejmě musel zvažovat i 31.a4 s dalším 32.b5, ale usoudil, že i tohle stačí.

31...Vh7? Mikrošanci mohl mít černý jedině po dvojím braní na b5. 32.bxc6 Jurášek jde důsledně za svojí představou a nemíní svůj tah 31.b5 "opravovat" následným a2-a4. 32...Sxc6 33.Vb6 Sf3 34.Sb8+ Ka8 35.c6

35...Vh8? Opět volí černý zřetelně horší tah. Určitý odpor mohl ještě zkusit po [ >=35...Sxc6 36.Vxc6 Kxb8 37.Vxf6 Kb7] 36.Sd6 [ 36.Sc7!? Ka7 37.Kb4 Vc8 38.Vb7+ Ka8 39.Kc5 s hrozbou 40.Kb6, 41.Va7X. ] 36...Ka7 37.c5 Sd5 [ 37...Vc8 38.c7 Sb7 39.Kb4+-] 38.Kb4! Vc8 39.c7 Sb7 [ 39...Sxa2 40.Ka5 Sd5 ( 40...Sc4 41.c6 s dalším Vb7+, Kb6.) 41.c6] 40.Ka5 Totální dominance bílých sil. Velice poučná partie na téma věže a nestejní střelci. 1-0

Fichtl - Šajtar [B34]
m ČSR 1953

1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.Jge2 g6 4.d4 cxd4 5.Jxd4 Sg7 6.Se3 Jf6 7.Jxc6 [Po více než) 50 letech se nejvíce hrává 7.Sc4, ale i tam se názory na případné bílé plus liší podle vkusu a stylu. Lze směle říci, že dračí sicilská má pořád své přívržence a není citelně ohrožena. Že je potřeba mít v ostrých pozicích i kvalitní teoretickou přípravu, to je samozřejmou podmínkou k tomu, aby někdo mohl dračí sicilskou zařadit do svého repertoáru. O tahu 7.Jxc6 lze říct, že vede ke složité hře s vyrovnanými šancemi. To vše se ale snadno sdělí po 50 letech pokusů a omylů.] 7...bxc6 8.e5 Jg8 [Druhou možností je ostřejší 8...Jd5!? 9.Jxd5 cxd5 10.Dxd5 Vb8 11.Sxa7 (11.Sc4 0-0 12.0-0 Dc7 13.Sf4 Sb7 14.Dd4 d6 15.Vfe1 Vfd8= Korčnoj; 11.0-0-0 Sb7 12.Dd4 0-0 13.f4 d6 14.Sc4 Dc7 15.Sb3 dxe5 16.fxe5 Sxg2 17.Vhg1 Vbd8 18.Dxa7 Dxe5 19.Sd4 Df4+ 20.Se3 De5= Štejn-Nej, SSSR 1960.) 11...Vxb2 12.Sd4 Vxc2 13.Sd3 e6 14.Da8 Vc6 15.Sb5 Va6 16.Sxa6 Da5+ 17.Kf1 0-0 18.Da7 Sxa6+ 19.Kg1 Vc8? (lepší bylo 19...Sxe5! 20.h4 Dd5! 21.Sxe5 Sb7 22.Vh2 Dxe5 23.Vd1 Sc6 24.Dd4 Dxd4 25.Vxd4 Va8 26.Vd2 Sd5 27.Vh3= Petursson) 20.h4 h5 (20...Sxe5 21.h5 s útokem) 21.Vh3 Sxe5 22.Vf3± Rachels-Petursson, izt Manila 1990.] 9.f4 [Černý nemá starosti po 9.Sd4 Da5 10.Sc4 Sxe5 11.0-0 Jf6 12.Ve1 d6 13.Sxe5 dxe5 14.De2 Sf5 15.Sb3 e4 16.Dc4 0-0 17.Dxc6= Tringov-Štejn, Sarajevo 1967] 9...f6 [Mírnou výhodu by měl bílý udržet po 9...Jh6 A) 10.Df3 0-0 11.Sc4 d5! 12.exd6 exd6 13.Dxc6 Sd7 14.Df3 Vc8 15.Sd3 Sg4 16.Dd5 (16.Df2?? Vxc3-+) 16...Ve8 17.Kd2 Vxe3!? 18.Kxe3 Db6+ s kompenzací Fichtl-Gereben, Varšava 1956 ; B) 10.Dd2 0-0 11.0-0-0 d5 12.h4 Da5 13.h5 Vd8 14.hxg6 hxg6 15.Dd4 Jf5 16.Dc5 Dxc5 17.Sxc5 Jg3 18.Vh2 Sg4 19.Ve1 += Estrin-Zajcev A. koresp. 1965.] 10.e6!? [Podle dnešního stavu teorie by k tomuto tahu patřilo ?! nebo dokonce ? V době sehrání této partie to ale byla zřejmě ohromující novinka, která vedla k rychlému smetení soupeře.] 10...dxe6?! [Tento tah byl později velice kritizován (dnes už by dostal nejméně jeden otazník). Jako účinný protijed na 10.e6 uvádí Encyklopedie variantu 10...d5! 11.f5 Dd6 12.g4 De5 13.Dd3 h5 14.0-0-0 Dxe3+! 15.Dxe3 Sh6 16.Dxh6 Jxh6 17.fxg6 Jxg4-+ podle partie Rakič-Carev, Jugoslávie 1966.] 11.Df3 Sd7 [11...Vb8 12.Dxc6+ Sd7 13.Da6±; 11...Dc7 12.Sb5! Sb7 (12...Sd7 13.0-0-0 Jh6 14.Vxd7!+-) 13.Sc4±] 12.0-0-0 Dc8 13.Sc4 Jh6 14.Ja4! Jf7 [I po 14...e5 by mělo být 15.Vxd7! drtivé, bílý má ale v rezervě i pozičnější 15.h3 Se6 16.Sxe6 Dxe6 17.b3] 15.Vxd7!+- [Černá pozice se rozsype jako domeček z karet.] 15...Dxd7 16.Jc5 Dc8 [Na lepší ústup dámy je šachovnice malá.] 17.Sxe6 Dc7 18.Sd7+ Dxd7 19.Jxd7 Kxd7 [Černá pozice je zcela prohraná. Za dámu má černý pouze věž a jezdce, navíc bílý útok trvá.] 20.Sc5 Jd6 21.Sxd6 exd6 22.Db3 [Vniknutí bílé dámy na 7. řadu partii končí.]
(Gross Š.) 1-0

Filip - Fichtl [A02]
m ČSR 1957

1.f4 [Jurášek měl černými úzký, ale velice pečlivě propracovaný repertoár zahájení. Na 1.e4 bez výjimky francouzskou, na všechny zavřené hry ortodoxní dámský gambit (o hodně později občas i slovanské či poloslovanské variace). Výborný stratég velmistr Filip chtěl proto Juráška dostat do neobehrané pozice. Třeba uvažoval tak, že Juráškovo neustálé e6,d5 by mohl využít na to, aby hrál holandskou (která Juráškovi nikdy nevznikala) s tempem navíc.] 1...e5! [Vykřičník patří za kuráž, za správné "přečtení" soupeřových úmyslů i za volbu typu pozice, po které soupeř určitě netoužil. Letitý Fromův gambit (podle dánského mistra Froma z poloviny 19. století) vede k ostrým a málo probádaným pozicím, kde má černý obvykle dobrou kompenzaci za obětovaného pěšce.] 2.fxe5 d6 3.exd6 Sxd6 4.Jf3 Jf6 [Jurášek si spočítal, že pokud se soupeř připravil i na Fromův gambit, bylo to nejspíše jenom na obvyklé 4...g5, proto odbočuje z hlavní cesty zdravým vývinovým tahem. 4...Sg4 5.g3 h5 6.d4 Jc6 (6...h4 7.Vg1 hxg3 8.hxg3 Jc6 9.c3 De7 10.Dd3 0-0-0 11.Sg5 f6 12.Sf4 g5 13.Sxd6 Dxd6 14.Jbd2 Jh6 15.0-0-0 Jf5 16.Je4 De7 17.Jf2? Dietz-Rosin, koresp. 1989.) 7.c3 h4 (7...De7 8.Dd3 0-0-0 9.Jbd2 Jf6 10.Jc4 Vhe8 11.Jxd6+ Vxd6 12.Sf4 Ve6 13.Sg5?) 8.gxh4! (8.Jxh4 Vxh4 9.gxh4 Dxh4+ 10.Kd2 Dg5+ =) 8...Sxf3 9.exf3 Dxh4+ 10.Kd2 0-0-0 11.Kc2 Sxh2 12.Sd3 Df2+ 13.Dd2 Dxd2+ 14.Jxd2 Jge7 15.Je4? Petrán-Bakalár, Trenčín 1995.] 5.d4 Jg4 6.Dd3 c5 [Cítíte, jak z Juráškových tahů přímo čiší slova "Já ti dám strategii..."?] 7.De4+ [Perspektivním dojmem působí hra bílého v partii Moe-From, Aalborg 1965: 7.c3 cxd4 8.cxd4 Jc6 9.Sd2 0-0 10.e4 Ve8] 7...Se6 8.Jg5 [8.Sg5 Db6 A) 9.d5 Dxb2 10.dxe6 f6 11.Dxg4 Dxa1 12.Sc1 Dxb1 13.Dxg7 Vf8 (13...Dxc1+ 14.Kf2 Vf8 15.Dxb7 c4 16.g3± Korning-Pedersen, Aalborg 1961) 14.Kf2 Se7 15.Sh6 Dxc2 16.Dg3 s nejasnou pozicí; B) 9.Jbd2 Jd7 10.e3 0-0?] 8...Sxh2 9.Jxe6 [V zápalu boje si bílý nevšiml, anebo nechtěl rychle remizovat po 9.Vxh2 Jxh2 10.Jxe6 fxe6 11.Dxe6+ De7 (11...Kf8? 12.Sf4±) 12.Dc8+ Dd8 13.De6+] 9...Dh4+ 10.Kd2 fxe6 11.Dxe6+ [Ke složitému vyrovnání vedlo i 11.Vxh2 Dg5+ 12.e3 Jxh2 13.Dxe6+ Kd8 14.Dd6+ Jd7 15.Dxh2 Vf8 (15...cxd4? 16.Df4 dxe3+ 17.Dxe3 Df6 18.Df3±) 16.Ke1 cxd4 17.Ja3 dxe3 18.Jc4 (18.Se2) 18...Vxf1+ 19.Kxf1 Df5+ 20.Ke2 Dxc2+ 21.Kxe3 Dxc4 22.Dxh7 Kc7 23.De4= Ivanov I.] 11...Kd8 12.Kc3?! [Je velice nesnadné zorientovat se v pozici. Ale jít králem na dosah soupeřovy armády se obecně rozhodně nedoporučuje. Opět měl bílý vzít zavděk remízou po 12.e3 cxd4 13.Dd5+ Kc8 14.De6+] 12...Jf6?! [Černý oplácí nepřesnost, bílý král by stěží přežil po 12...cxd4+! 13.Kb3 Jd7!] 13.Dd6+! Jbd7 14.Vxh2 [14.Dxh2?? Dxd4+ 15.Kb3 Db4#] 14...De1+ 15.Sd2 Je4+ 16.Kd3 Jxd2 17.Jxd2 Dxa1 18.Vh5 Dxa2 [Lepší bylo 18...Vc8! 19.Ve5 Vc6 20.De7+ Kc8-+] 19.dxc5 Df7 [Předčasný návrat černé dámy do obrany. Ještě byl čas na výhodné sebrání dalšího pěšce. Černý ale pořád drží výhodu. 19...Dxb2! 20.g3 Db5+ 21.Jc4 Vc8?] 20.g4 g6 21.Vd5 Ve8 22.Jc4 De7 23.Sg2 Dxd6 24.Jxd6 Ve7 25.Jxb7+ Kc7 26.Ja5 Vae8 27.c6? [Sehrané černé věže teď mohly partii ukončit. Houževnatější bylo 27.g5 nebo 27.Sf3.] 27...Jb6 28.e4 [Bílý doufá v sílu své pěchoty a obětuje (spíše dává) i druhou kvalitu.] 28...Jxd5 29.exd5Ve3+ [Podstatně lepší bylo 29...Ve2!, načež by záchrana střelce stála bílého d-pěšce. 30.Sh1 Ve1 31.d6+? Kxd6 32.Jc4+ Kc7-+] 30.Kd4 Ve2 31.Sf3? [Soupeři byli zřejmě v silné časové tísni (není divu, po tak divokém zahájení), proto technická fáze oboustranně pokulhávala, střelec měl hledat více prostoru po 31.Sf1 Vxc2 32.Jc4] 31...Vd2+?! [Nebudu plýtvat otazníky, i přes četné nepřesnosti udrží černý výhodu až do konce, ale odchyt střelce tahem 31...Vf2! končil partii okamžitě.] 32.Kc5 Vxc2+ 33.Jc4 Ve5! [Svazuje bílého d-pěšce a připraví postup svého h-pěšce.] 34.b3 [34.Kd4 Vg5] 34...h5 35.gxh5 [35.Kd4 Vg5 36.d6+ Kb8] 35...gxh5 36.Sh1 Vc1 [36...h4!] 37.Sf3 Vc3 [Čistější bylo 37...Vf5 38.Se4 Sg5] 38.Sh1 [Větší, ale nedostatečnou šancí bylo 38.Kd4] 38...Vc1 [38...Ve1!] 39.Sf3 Vc3 [39...Vf5!] 40.Kb4 [40.Kd4 Vxf3 41.d6+ Kc8 42.Jxe5 Vf6!] 40...Vxf3 41.d6+ Kc8 42.Jxe5 Vf6 43.Kc5 h4 44.c7 Kb7 [Ukrutná bitva, ve které nepřesnosti lze aktérům určitě odpustit.]
(Gross Š.) 0-1

Ivkov - Fichtl [D36]
ol. Mnichov 1958

Jedna z partií, kde variantní propočet se takřka nevyskytuje. Rozhoduje poziční cit a tvorba plánů. Terén, na kterém favorité obvykle vítězí bez odmlouvání. Ale i terén, na kterém měl Jurášek tvrdou ruku. 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 Se7 5.e3 Jbd7 6.Jf3 a6 [Oblíbenou zbraní Juráška v ortodoxním dámském gambitu bylo "rozšířené fianchetto". Černý hodlá zahrát dxc4 a po Sxc4 pokračovat b5 s dalším Sb7 a c5.] 7.cxd5 [Přechodem do karlovarské struktury se možnost "rozšířeného fianchetta" eliminuje a otázkou je, zda tah a7-a6 se tím nestal zbytečným.] 7...exd5 8.Dc2 0-0 9.Sd3 Ve8 10.0-0 c6 [Pokud černý nehodlá hrát 10...b6 s dalším c5, tahu c7-c6 se nevyhne. Tah 10...c6 jednak zpevňuje bod d5 a spolu s tahem a6 brzdí provedení standardního plánu bílého, kterým je minoritní útok po Vb1, a2-a4,b2-b4-b5.] 11.Vab1 [Rozhodně stálo za úvahu hledat i jiný plán, kde by užitečnost tahů 6...a6 a 10...c6 byla sporná. Kromě Karpovem oblíbeného profylaktického tahu 11.h3 bych zvažoval i 11.Jd2!? s dalším Vae1,f3 (s případným posílením bodu d4 manévrem Sg5-h4-f2) a nakonec e3-e4.] 11...Jf8 12.b4 Je4 13.Sxe7 Dxe7 14.a4 Jg6 [Aktivita bílého na dámském křídle je viditelná, ale není jasné nakolik je účinná. Objektem bílé akce je zejména pěšec c6 a černá pole na dámském křídle. Někdy se polovážně říká, že "na dámském křídle mat nedáš, pokud tam nebude soupeřův král". Proto je nutné pozorně zvážit, kde bude černý hledat protihru a jak. Pokud se nechce pouze bránit na dámském křídle, nabízí se figurový útok na královském křídle (střed bílého je pevný). Po zahnání jezdce na f3 se černé figury mohu rychle rozdivočit, např. po Jh4, Dg5 a převodu věže (věží) přes 6. řadu.] 15.Vfc1?! [V "podobných" pozicích se tento tah dělá často. Podobné ale není stejné, bílá věž na královském křídle bude chybět. Měl raději zapojit dalšího obránce tahem 15.Je2.] 15...Sg4 16.Je1 [Není to dobré pole pro jezdce, ale pohlednější 16.Jd2? vázne na 16...Jxf2 17.Kxf2 Dxe3+ 18.Kf1 Ve6 19.Jf3 Sxf3 20.Ve1 (20.gxf3 Dxf3+ 21.Kg1 Jf4 22.Sf5 Vg6+!) 20...Sxg2+! 21.Kxg2 Jf4+-+] 16...Sd7 [Mít starost o vidličku f2-f3 černý nechce a manévrem Sc8-g4-d7 si zpevnil bod c6.] 17.b5?! [Bílý si určitě uvědomoval, že nejlepším tahem v pozici by bylo 17.Jf3 a po 17...Sg4 se smířit s remízou opakováním tahů. Ale pro špičkového jugoslávského velmistra (hrál také turnaj kandidátů MS) byla představa remizovat bílými s málo známým hráčem (alespoň pro něj) nepřijatelná. Troufal si svého soupeře přehrát i přes určité potíže, které nemohl nepociťovat. Zda by se Jurášek spokojil s opakováním tahů, to nám žel už nepoví, dilema ale vyřešil za něj soupeř.] 17...axb5 [Tah 6...a6 se časem ukázal jako vhodný, otevřený a-sloupec černé věži svědčí.] 18.axb5 f5!? 19.bxc6 bxc6 20.Vb7? [Dává černému 2 tlustá tempa, což se samozřejmě vymstí. Není snadné ale doporučit bílému menší zlo. Snad měl bílý zkusit 20.Je2.] 20...Jd6 21.Vbb1 21...f4!! [Pozice již dozrála na taktické řešení. Tato skvělá oběť pěšce otevírá královské křídlo, kam mají lepší přístup černé figury.] 22.exf4 [22.Sxg6 hxg6 23.exf4 Sf5 24.Jd3 Jc4?] 22...Jxf4 23.Sxh7+ Kh8 24.Jf3 [Kryje sice hrozbu 24...Dh4, ale černý útok je již rozjetý.] 24...g5! 25.Sg6 Vg8 26.Je5 [Bílý se brání houževnatě, bílá pole se mu povedlo uhájit. K jeho starostem ale přibyl mezitím nedostatek času.] 26...Dg7 27.Jxd7 Dxd7 28.Sd3 Vae8 29.Je2?! [Rozhodně bylo lepší 29.Ve1] 29...Dg7 [Bílý má starost i o bod d4.] 30.Vd1 30...Jf5! [Další posila do útoku.] 31.Vb3 [Chytrý tah, pozice bílého ale již jede z kopce. 31.Sxf5 Jxe2+ 32.Kh1 Jxd4 33.Dd3 c5; 31.Jxf4 gxf4 32.Sf1 Jxd4] 31...Jh4!-+ [Na mušce jsou body g2 a d4. Černý si samozřejmě všiml úskalí 31...Jxe2+? 32.Sxe2 Jxd4?? 33.Vh3+] 32.Kh1 [32.Jxf4 gxf4 33.g3 Jf3+ 34.Kg2 Jxd4] 32...Jhxg2 33.Dxc6 Ve6 34.Db7 Ve7 35.Dc6 Jh4 36.Jxf4 [36.Dc2 Jf3] 36...gxf4 37.Dxd5 [Opět straší šachem na h-sloupci. Zdá se, že bílý pokryl přímé hrozby, ale odpověď černého partii končí.] 37...Dg4! [Černý kryje pole h5, napadá bílou věž na d1 a získá tím čas na svůj příští tah, po kterém nelze uspokojivě pokrýt body g1, g2.] 38.Vbb1 [Ve vzdání bránila bílému zřejmě jenom časová tíseň.] 38...Jf3 39.Dxg8+ Dxg8 40.Vb6 Dg5
(Gross Š.) 0-1


A na závěr 2 mé krátké osobní příhody s Juráškem.

V polovině 60. let jako středně nadějný dorostenec jsem zvítězil na krajském přeboru mužů Středoslovenského kraje. Mistr tam samozřejmě nehrál žádný a kandidáti se museli hodně hledat. Nicméně mé sebevědomí nabobtnalo. Ještě než jsem dostal výprask na polofinále ČSR, jsem na první šachovnici ani už nevím jakého družstva hrál na velkém bleskovém turnaji v Trenčině. Za těch časů se blicáky nehráli se šachovými hodinami, ale obvykle "na diktát". Na magnetofonu bylo v pětivteřinových intervalech nahráno střídavě "bílý tah" a "černý tah". Po stanoveném počtu minut (snad 10, kdo si to mám pamatovat po málem 40 letech?) zaznělo "Konec, odhad". Já jsem měl v jedné partii pozici na odhad, ve které jsem měl kvalitu méně, ale silný útok. Měl jsem štěstí, že odhadce k mému stolku přišel až po několika minutách (zdržel se u jiných odhadů). Mně se mezitím povedlo najít složitou výhru. A v té chvíli přišel k naší šachovnici hodně starý člověk (bylo mu o dost méně než je dnes mně, ale to jsem se ještě díval optikou dorostence). Zběžně se na pozici podíval a rozhodl: Bílý má materiální převahu a vyhraje. Jako impulzivní "pidišampión" jsem neunesl, že někdo, koho ani neznám, mi chce zcizit výhru a vylítlo ze mě: "Vy tomu asi moc nerozumíte, když jenom spočítáte figury!" Odhadcův obličej ztuhnul, chvíli se na pozici díval a řekl: "Něco by tam mohlo být, tak to kurva ukaž!"

Já jsem své řešení ukázal a on na to: "No to je hezké, samozřejmě si vyhrál ty. A to jsi mi mohl vynadat i víc!"

Mezitím ke mně někdo přilítl a sdělil mi, že jsem vynadal repezentantovi. Tak jsem se za ním zastavil s nějakou nešikovnou omluvou, ale on se jenom smál a říkal: "Vůbec se neomlouvej, měl jsi pravdu. A ve tvejch letech jsem se také nikoho nebál."

Uplynulo pár let a utkali jsme se v celostátní lize na 1. šachovnici. V katalánské se mi bílými podařilo získat poziční výhodu, kterou jsem přetransformoval do koncovky stejnobarevných střelců, kde ale soupeř měl hodně svých pěšců na barvě střelce, tak jsem si říkal, že "to musí být vyhrané". Nebylo, po skvělé obraně to Jurášek udržel. Jako zkušenějšího jsem se ho zeptal, jestli jsem to někde zkazil!? On rychle odpověděl: "Ne, hrál jsi to velmi dobře, ale měl jsi smůlu v pozici." "Spíše v tom, že jste to bránil Vy."

Takového si ho budu pamatovat, člověka bez ješitnosti, bez zloby, pro něhož ten, kdo seděl na druhé straně šachovnice, nebyl konkurent, rival či nepřítel, ale spoluhráč.

Ryzí člověk mezinárodní mistr Jiří Fichtl neměl rád komunisty. V šachovém nebi je snad nepotká (třeba zrovna u pekelníků zakládají rudý koutek a tunelují sami sebe).

IM Štefan Gross

Komentáře k článku (2):
 
Diskusní příspěvek Tomas Coufalik 21. 11. 2004 11:18
Diskusní příspěvek derkas 14. 12. 2004 18:19

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz