mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Počítačový šach - 01. 09. 1999 09:59

Šachový program Chessmaster 6000

Recenze nové verze populárního šachového programu z pera našeho dopisovatele.

 
Po mnoha letech, kdy jsem šachy prakticky nehrál, jsem navštívil jednoho svého přítele, který byl nadšený šachista. Když zjistil, že umím hrát šachy, přinutil mne, abych s ním hrál. Většinu partií jsem pak vyhrál. Můj přítel tím byl trochu rozladěn a snad aby se mi pomstil, posadil mne před počítač, abych si zahrál s ním. Myslím, že používal program CHESSMASTER 5000. To bylo moje první setkání s programem na hraní šachů. Samozřejmě, že jsem velice rychle prohrával jednu partii za druhou. Nevyhrál jsem ani jednu.

To mne podnítilo k tomu, abych si koupil svůj program a tak jsem se zase vrátil k šachu. Jednalo se o CHESSMASTER 6000. Je to program, který je velice silný. Jeho ohodnocení ELO by bylo kolem 2200. Taky s ním většinou prohrávám, ale už ne vždy. Když před nedávnem Kasparov prohrál s šachovým programem Deep Blue, někteří lidé nad tím kroutili hlavami, jako kdyby nastával konec světa. Tak jako se teď už nikdo nediví tomu, že auto jezdí rychleji než člověk může běžet, a lidi dále závodí v běhu, tak stejně tak počítač už hraje anebo bude hrát šachy lépe než nejlepší hráči na světě a lidé přesto budou dále hrát šachy.

Níže popisuji hlavní rysy programu. Nejedná se o vyčerpávající analýzu.

Technické požadavky pro použití CHESSMASTER 6000
Osobní počítač: IBM PC nebo ekvivalent
Operační systém (platforma): Windows 95 nebo 98
Vnitřní paměť: 16 MB RAM
Zařízení na čtení cédéčka: CD-ROM mechanika
Paměť na disku: 15 MB hard disk space
Zvuková karta: musí používat systému Windows 95 nebo 98
Obrazovka (monitor či video adaptér): Rozlišovací schopnost alespoň 640x480, s minimálně 256 barevnými stupni
Dále potřebujete myš.
Pokud budete chtít hrát šachy přes internet, musíte mít příslušný modem a připojení na internet.
Při hraní program vyžaduje, aby cédéčko bylo zasunuto do počítače.

Adresy a cena
Výrobce programu je firma Mindscape, Inc. v USA. Její internetová stránka je www.chessmaster.com. Cena je 40 až 60 kanadských dolarů či více, plus poštovné. Program se dá koupit přes internet např. na adrese www.shoptlc.com.

Použitý jazyk
CHESSMASTER 6000 je v současnosti k dispozici v angličtině. Přes veškerou snahu se mi nepodařilo u výrobce zjistit, zda je k disposici v nějakém jiném jazyce. Znalost angličtiny není nutná k běžnému hraní. Při instalaci programu anebo později, když se vyskytnou nějaké problémy, je však vhodné aby šachista neznající anglicky, měl někoho po ruce kdo anglicky rozumí.

Šachovnice a figurky
K dispozici je bohatý výběr trojrozměrných a dvojrozměrných souborů. Některé trojrozměrné soubory jsou ale tak nepřehledné, že figurky nejsou na obrazovce správně vidět. Já používám dvojrozměrný systém, podobně jako v novinách. Když se zaregistrujete, tak dostanete zdarma další soubor figurek se šachovnicí (pouze na obrazovce).

Časová kontrola
Program má k dispozici několik druhů časové kontroly. Můžete si zvolit počet tahů za minutu, počet vteřin na tah, počet minut na hru apod. Je také možné znázornit šachové hodiny na obrazovce.

Zvukové efekty
V programu je k dispozici zabudovaná hudba různých stylů. Já sice hudbu v pozadí nepoužívám, ale někomu se to může líbit. Zjistil jsem ale, že je vhodné používat naprogramovaného hlasatele, který oznamuje tahy na šachovnici. Člověku takto neunikne, že tah již byl udělán a že je na něm řada.

Lekce pro začátečníky
V programu jsou zabudovány lekce pro začátečníky. Angličtina má však silný americký přízvuk a začátečníkům doporučuji hrát s lidmi místo používání programů. CHESSMASTER 6000 může slovně komentovat hru uživatele.

Obtížnostní stupně
CHESSMASTER 6000 má k dispozici mnoho různých variant: Buď více riskuje, nebo je více konzervativní. Jindy je hloubka výpočtů menší apod. Výrobce těmto variantám říká osobnosti. V programu je proto 65 obyčejných lidských osobností s různým ohodnocením ELO a 30 velmistrů, proti kterým můžete hrát. Nejsilnější varianta je označena jako CHESSMASTER. Když začnete program poprvé používat, zeptá se vás na vaši úroveň a podle toho potom proti vám nasadí silnější anebo slabší variantu programu. Doporučuji používat jen jednu a to tu nejsilnější variantu, kterou přestavuje CHESSMASTER a nehrát proti žádným jiným variantám. K čemu by bylo dobré vyhrávat nad slabým programem?

Programové varianty mohou také hrát sami proti sobě. Např. zvolíte si několik velmistrů z celkového počtu 30, které jsou k dispozici a oni potom sami proti sobě hrají. Partie se zaznamenávají a pak je můžete vytisknout a analyzovat.

Analýza vaší hry
Program vám také může vypracovat analýzu odehrané partie. Tu si pak můžete vytisknout.

Osobní ohodnocení kvality hráče
Pokud chcete, můžete si zvolit hru, která se započítává do vašeho fiktivního ohodnocení ELO. V tomto případě jsou ale přísnější pravidla. Nesmíte vracet tahy ani překročit zvolený čas.

Databáze
Program zahrnuje databázi s téměř 450000 partiemi všech předních hráčů. Najdete tam např. partie našich velmistrů Pachmana a Filipa. Databáze je vhodná k porovnání zahájení, které hrajete, s variantami jak je hráli před vámi jiní hráči.

Program pojmenuje známou variantu
Pokud se ve vaší partii vyskytne nějaká známá a již existující varianta, její jméno se objeví na spodu obrazovky. V programu je zabudováno asi 2200 různých "linií" zahájení. Např. linie C19 znamená že bylo hráno: 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jc3 Sb4 4. e5 c5 5. a3 Sxc3+ 6. bxc3 Je7 7. a4. Na spodu obrazovky se objeví: "C19 French Defense / Winawer Variation / Advance 4. e5 c5/Advance 4. e5 c5 5. a3 / Smyslov Variation".

Zvolte výchozí pozici
Důležitou vlastností je, že můžete zvolit určitou pozici a začít od ní s počítačem hrát.

Program může řešit úlohy, kdy se má dát mat
Chessmaster 6000 vyřeší jakoukoliv úlohu typu "mat čtvrtým nebo pátým tahem" apod., pokud existuje řešení. Program může řešit takovéto úlohy až do 30 tahů.

Co se dá na obrazovce znázornit a vytisknout na tiskárně
Kromě šachovnice s kameny můžete na obrazovce zobrazit zápis partie v různých notacích, ukazovat čas, který zbývá ke hraní aj. Program může vytisknout partii ve formě sloupce a různé pozice na šachovnici, které se vám zdají užitečné. V tomto ohledu se dá program hodně vylepšit. Např. pokud je partie nerozhodná z důvodu trojnásobného opakování stejné pozice, ukáže se takováto zpráva na spodu obrazovky, ale není automaticky vytisknuta za posledním tahem.

Silná stránka programu
CHESSMASTER 6000 je velice silný v zahájení. Tam prakticky neudělá chybu. Program je vynikající v kombinační hře a při řešení složitých situací. Samozřejmě, že jedno z nejsnazších kritérií, které se dá vyhodnotit, je řešení matových úloh. Pokud CHESSMASTER např. zjistí, že vás může zmatovat během 6 tahů, tak se na to zaměří podobně jako řízená střela a nemáte žádnou šanci. V takovém případě se na spodu obrazovky objeví oznámení že dostanete mat 6. tahem.

Slabá stránka programu
Zjistil jsem, že program je relativně slabý v koncovkách, kdy občas dělá zjevná nesprávná strategická rozhodnutí. Únavné také je, že CHESSMASTER se nikdy nevzdá dokud ho nezmatujete. Tam by se měl program do budoucna vylepšit. Jelikož sám o sobě se jedná o program velice silný, tak např. pokud jste tak dobrý či dobrá, že vám zbude dáma a CHESSMASTEROVI nic, tak je velice pravděpodobné, že umíte také dát mat pomocí dámy a krále. Programu můžete také nabídnout remízu. On ji však ze zásady odmítne, pokud nemáte třeba o věž více. Občas se mi stalo, že se program zablokoval a nechtěl udělat tah, až na konec CHESSMASTER prohrál na čas. Také se mi několikrát stalo, že partie, která byla uschována v paměti, z nějakého důvodu ztratila časové údaje. Pokud je zbývající čas CHESSMASTERA po kterémkoli tahu na nule, program to považuje za svou prohru na čas a nechce začít modifikovat již odehranou partii i když vy byste to chtěli.

Nejnovější verze může být zdarma
Výrobce program neustále vylepšuje a pokud jste jeho majitel, tak si můžete stáhnout ("downloadovat") poslední jeho existující variantu zdarma pomocí internetu.

Doporučené používání programu CHESSMASTER 6000
Doporučuji používat program k trénování různých zahájení pro střední a pokročilé šachisty. Šachista by měl mít k dispozici nějakou základní učebnici o zahájení. Pak by si měl zvolit jedno zahájení a to trénovat v různých variantách tak dlouho, až začne nad programem vyhrávat anebo alespoň remizovat. Výhoda programu je, že náhodně střídá všechny existující varianty a podvarianty a nedělá chyby. V tomto ohledu je pro trénování daleko lepší než živý šachista. Živý šachista může nějakou vaši chybu nebo nesprávný postup tvrdošíjně přehlížet, ale počítač nikoliv.

Pokud stále nějakou variantu prohráváte, je možné si během hry vyměnit s počítačem strany a to i třeba jen na jeden tah a nechat CHESMASTERA 6000, aby vám ukázal, jak se to má hrát.

Zaznamenávejte si svoje partie a partie z významných turnajů
Je vhodné si svoje partie zaznamenávat do vámi vytvořené databáze a to zejména v případech, kdy jste byli proti programu CHESSMASTER buď absolutně a nebo relativně úspěšní. Je také vhodné si takovou partii vytisknout a uschovat pro pozdější referenci. Na papírových stránkách se snadněji hledá než v počítači a člověk může přidat různé poznámky.

Co se týče turnajů, např. na internetu jsou k dispozici partie ze současného mistrovství světa v Las Vegas. Pokud si tyto partie zaznamenáte do paměti vašeho počítače v notaci PGN (portable game notation), můžete je pak otevřít v CHESSMASTEROVI, přehrávat je a analyzovat. Např. určitý tah se vám nezdá být dobrý. Proto partii odehrajete na obrazovce až k tomuto tahu. Potom na obrazovce nad šachovnicí půjdete do menu "Game", potom dále do "Game details". (Tyto detaily uvádím z toho důvodu, že z manuálu se o tom jednoduše nedozvíte). Tam se vám objeví údaj o tom, kdo hraje s kým. Pak jenom kliknete na knoflík vedle jména hráče, kterého chcete nahradit programem CHESSMASTER 6000 a program vám předvede svoje řešení. Při normálním tréninku program hraje velice rychle a udělá tah během několika vteřin. Jestliže výše zmíněný program Deep Blue vyhodnotil 2 milióny pozicí za vteřinu, CHESSMASTER je o poznání pomalejší. Celou jednu minutu mu trvá, aby ohodnotil asi 3 milióny 800 tisíc pozic.

Praktický příklad partie z mistrovství světa 1999
Alexej Shirov, který je v současné době asi šestý na světě (ELO 2722) byl vyřazen 13. srpna 1999, když prohrál v druhé partii 5. kola mistrovství světa v Las Vegas. A. Shirov hrál s bílými kameny, L. Nisipeanu měl černé. V osmém tahu v Caro-Kannově obraně namísto obvyklého Se3 hrál Shirov f4! Pak pokračoval agresivně a obětoval pěšce za lepší strategickou pozici. Ve složité situaci ale Shirov nevybral nejlepší 16. tah a partii po chybě ve 26. tahu, kdy místo správného Sxg7 hrál Ke2, nakonec prohrál. Partie byla hrána takto (staženo pomocí internetu na adrese www.worldfide.com):

Shirov,A - Nisipeanu,L
MS Las Vegas 1999
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Sf5 4.Jc3 e6 5.g4 Sg6 6.Jge2 c5 7.h4 h6 8.f4 Se7 9.Sg2 Sxh4+ 10.Kf1 Se7 11.f5 Sh7 12.Jf4 Dd7 13.Jh5 Sf8 14.dxc5 Jc6 15.Jb5 Sxc5 16.c4 Jxe5 17.De2 Jxc4 18.Sxd5 Dxb5 19.Sxc4 Db6 20.fxe6 0–0–0 21.exf7 Je7 22.De6+ Kb8 23.Sf4+ Ka8 24.Dxb6 axb6 25.Se5 Vhf8 26.Ke2 Jd5 27.Vhf1 Je3 28.Sb5 Jxf1 29.Vxf1 Sg6 30.Vf4 Sd6 31.Sxd6 Vxd6 32.Sc4 b5 33.Sb3 Sd3+ 34.Ke3 g5 35.Vf2 Sc4 36.Sxc4 bxc4 37.Ke4 Vd7 38.Vf6 Vfxf7 39.Vxh6 Vfe7+ 40.Kf5 Vd5+ 41.Kg6 Ve2 0–1

Sledoval jsem partii průběžně na internetu. Šestnáctý tah bílého se mi nezdál. Nasadil jsem tedy na partii program CHESSMASTER 6000 a ten našel vyhrávající tah během jedné vteřiny: 16.Jxg7!! Tímto tahem dosahuje bílý materiální rovnováhy a začíná zdrcující útok, kterému se černý nemůže ubránit.
Černý má tři možná místa pro svého krále. Uvádím několik typických variant, jak by černého zlikvidoval CHESSMASTER, kdyby hrál namísto Shirova:
  1. 16...Kf8 17.fxe6 fxe6 18.Jxe6+ (hrozí vzít střelce na c5) Dxe6 19.Sxd5 Dxe5 20.Df3+ Df6 21.Sxh6+ a bílý vyhraje (např. 21...Ke7 22.Ve1+ Kd8 23.Sf4 Sg6 (jestli 23...Jge7, pak 24.Sc7+!) 24.Vxh8 Dxh8 25.Sc7+! Kd7 26.Se6+ Ke8 27.Sd7+ Kxd7 28.Dd5+ Kc8 29.De6++). Po 19...De7 20.Df3+ Ke8 21.Sxc6+ Kd8 22.Dd5+ Kc8 23.Sxb7+ Kb8 24.Sxa8 a bílý má materiální převahu a pokračující útok.
  2. 16...Kd8 17.Sf4 a6 18.Jd6 Sxd6 19.exd6 exf5 20.gxf5 Sxf5 21.Dxd5 Se6 22.Dd3 Vc8 23.Ve1 Jb4 24.Sg5+ hxg5 (Po 24...f6 25.Jxe6 atd.) 25.Vxh8 Jxd3 26.Vxg8+ De8 27.Vxe8+ Kd7 28.Vxc8 Kxc8 29.cxd3 a bílý má o věž a jezdce navíc. Po 17...Jge7 18.Vxh6 a6 19.fxe6 fxe6 20.Jxe6+ Ke8 21.Jbc7+, atd.
  3. 16...Ke7 17.Sf4 f6 18.exf6+ Jxf6 19.Jxe6 Sb6 20.De2 Kf7 21.Vxh6 a6 22.Jd6+ a bílý má o dva pěšce navíc a ještě získává jezdce na f6. Po 17...a6 18.Jc3 Vd8 19.g5 exf5 20.Dxd5 Dxd5 21.Jxd5+ Kf8 22.gxh6 Jge7 23.Jf6 Sg6 24.h7 Vxh7 25.Vxh7 Sxh7 26.Sh6 Jg8 27.Jxh7+ Ke7 28.Sg5+ atd.


Závěr
Ve složitých pozicích nic nemůže nahradit počítač s dobrým šachovým programem, co se týče rychlosti a spolehlivosti. CHESSMASTER 6000 bezesporu takovým programem je. To však může v budoucnosti svádět ke švindlování. Domnívám se, že jedinou efektivní cestou jak rychle zlepšit svou hru je pomocí používání počítačových šachových programů. Jsem přesvědčen o tom, že většina velmistrů počítačů ve svém tréninku a přípravě používá.


RNDr. Josef Maxant

Komentáře k článku (3):
 
Diskusní příspěvek Vins 16. 11. 2002 06:42
Diskusní příspěvek Ing. Jan Chlumsky 27. 09. 2005 14:59
Dotaz na češtinu Milena 25. 04. 2007 12:11

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz