mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Různé - 15. 05. 2000 10:24

Českým šachem zmítá boj nesmiřitelných

Rozsáhlý článek o situaci v českém šachovém dění vyšel v pátek 12.5.2000 v Moravskoslezském dnu.

 
Bylo podáno trestní oznámení na předsedu, ten reaguje stejně


Situace v českém šachovém dění se nijak nevyvíjí, hrozba Mezinárodní šachové organizace (FIDE) vyloučením Českomoravské šachové federace ČMŠF ze svých řad pro nesplacené dluhy byla sice bezprostředně zažehnána, ale to situaci nijak nevyřešilo. Byla sice splacena asi třetina z dluhu 20 tisíc švýcarských franků, problémy spojené s prakticky nulovou vzájemnou komunikací dvou na sobě nezávislých členů ČMŠF - Českého šachového svazu (ČŠS) a Moravskoslezského šachového svazu (MŠS) - však přetrvávají i nadále. Situace se dokonce vyhrotila natolik, že MŠS podal trestní oznámení podepsané jeho předsedou Ladislavem Dobrovolským na předsedu ČMŠF a zároveň předsedu ČŠS Vlastimila Sejkoru pro vydírání MŠS. Moravané tak reagovali na problémy spojené s rozdělováním financí a obstavení účtu, na němž se nachází státní dotace pro rok 2000. Sejkora však chce reagovat stejnou mincí a hodlá podat trestní oznámení na Dobrovolského kvůli šíření lživých informací o své osobě.

Celý problém je však složitější, přičemž v těchto dnech vrcholí boj o celkovou koncepci šachového hnutí: tedy mít jeden silný svaz, pod nímž by fungovaly dva územní, a nebo mít jen dva územní svazy s maximálními kompetencemi.


České straně nevěříme ani nos mezi očima

Tímto sloganem by se dal charakterozivat postoj předsedy MŠS Ladislava Dobrovlského vůči české straně reprezentované Vlastimilem Sejkorou. "Jádro pudla vidím v nedostatku financí v šachovém hnutí." tvrdí Dobrovolský. "V současnosti existují tři svazy, z nichž každý dostává státní dotace v určité výši - dohromady to je více než tři milióny korun. Někteří lidé vyvíjejí snahy o spojení v jediný svaz a tím pádem i státních dotací. My však nejsme přesvědčeni, že by se v tomto případě peníze dostaly na pravé místo a tím je členská základna," tvrdí Dobrovolský a doplňuje. "V novém celorepublikovém svazu by totiž převládly snahy o zajištění především reprezentace a tím by byly potlačeny toky do regionálních svazů. Ze tří miliónů bychom pak neviděli ani korunu," tvrdí Dobrovolský o fungování subjektu, který by mohl nahradit oba v současnosti znesvářené svazy.

Vzápětí svoje domněnky potvrzuje slovy: "V minulosti jsme byli nařčeni z podvodů s členskou základnou a tím pádem neoprávněnosti výšky dotací. Kontrola však vůbec nic nezjistila, přičemž peníze určené pro nás z ČSTV za rok 1998 se jednu chvíli dokonce ztratily z účtu ČŠS, kam byly odeslány. Nám byly až po nátlaku vyplaceny s několikaměsíčním zpožděním, aniž by nám kdokoli cokoli vysvětlil. Nikdo mi nevymluví, že podobně by se k nám Češi nechovali i v nově vzniklém svazu," tvrdí Dobrovolský, který za svůj svaz dodává, že už nemá důvěru v lidi a chce o svých penězích rozhodovat sám. Bojí se též "pragocentrismu, který by mohl opět ovládnout šachové dění".


Je obstavení účtu protiprávným aktem?

Problémy spojené s fungováním ČMŠF, splácením dluhu FIDE a neschopností se domluvit na dalším společném fungování nenechaly klidným předsedu ČMŠF Vlastimila Sejkoru, který nechal zmrazit peníze pro šachovou federaci do doby, než všichni najdou společnou řeč. Ta však nebyla ani po několikahodinovém nedávném maratónu v Olomouci, kde zasedla Výkonná rada ČMŠF, nalezena. Za vynakládání se státními dotacemi v současnosti zodpovídá předseda celorepublikové federace Vlastimil Sejkora společně s Ladislavem Dobrovolským. Podpisové právo pro pohyb peněz na účtu však vlastní Ladislav Dobrovolský a hospodář MŠS a zároveň ČMŠF Petr Chwistek. "Podle Sejkory byly prostředky používány proti metodickým pokynům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT - pozn. red.)," tvrdí Dobrovolský a dodal, že v současné době už probíhá kontrola čerpání prostředků za rok 1999 Revizní komisí ČSTV. "Sejkora obstavil účet bez rozhodnutí Výkonného výboru a především bez mého vědomí jako místopředsedy. My v současnosti nemáme žádné páky, jak finance vymáhat. Vedeme však spor, zda je zastavení účtu právní úkon, byť jej učinil předseda. V případě, že by byl, bylo by jeho jednání protiprávní," tvrdí Dobrovolský.


Dobrovolský: Nejsme tou špatnou stranou sporu

"Nejsme v tomto sporu tou špatnou stranou, která může za současný stav," reaguje na negativní ohlasy své politiky Dobrovolský. "Není totiž pravda, že se moravská strana odmítá spolupodílet na fungování ČMŠF, jak je to prezentováno. MŠS dokonce podal návrh, že oba národní svazy zaplatí za letošní rok 560 tisíc a každý další rok po 200 tisících korunách, aby měla ČMŠF z čeho splácet dluh. Měli jsme však podmínku - do smlouvy o součinnosti mělo být zakotveno, že ČMŠF uzná, že nebude vymáhat kromě těchto peněz a vybírání poplatků za FIDE listinu, od svazů další pohledávky," objasňuje Dobrovolský. "Před dvěma lety jsme dokonce chtěli dva národní svazy se střešním orgánem, v jehož čele bych stál já. Chtěl jsem takto fungovat dva roky s tím, že v případě neúspěchu bych odstoupil. Byl mi nabídnut půlrok, na což jsem nepřistoupil," tvrdí Dobrovolský, který chtěl posílit republikový orgán, přičemž jedna z možností dalšího vývoje byla i eventuální spojení obou svazů. "Samozřejmě za předpokladu, že bychom to zvládli finančně," tvrdí Dobrovolský, kterého česká strana označuje jako člověka, na němž si vylámali zuby ve snaze o domluvu už tři předsedové ČŠS. "Nejsem populární, ale to je díky tomu, že se snažím stát na straně malých oddílů a zajistit pro ně peníze, byť i na úkor reprezentace a především pragocentrismu. Za deset let, co funguje MŠS, byly problémy s financováním vždy, nyní se však vyhrotily," tvrdí Dobrovolský.


Konference by mohla vnést do dění čerstvý vzduch

Na mimořádné konferenci Moravskoslezského šachového svazu, která se uskuteční 24. června v areálu VŠB v Ostravě-Porubě, se všeobecně očekává velký střet dvou táborů. Ladislava Dobrovolského, který je mnohými označován za jednoho z hlavních viníků současného stavu, ve kterém už Čechy s Moravou nekomunikují. Oponuje skupina, jejímž představitelem je současný ředitel extraligy družstev Jaroslav Fuksík a ten svůj postoj prezentuje jasně: Dva svazy jsou luxusem.

Oba tábory se chystají na Konferenci a začínají formulovat svá stanoviska. "Chceme, aby MŠS bylo zachováno se schopným vedením, které vyřeší financování ČMŠF, reprezentace a poplatky FIDE. Druhým bodem našeho cíle je zrovnoprávnění nominace do reprezentace. Aby se nestávalo, podobně jako v minulosti, že moravská strana nedostane kvótu, která vychází ze současné výkonnosti. Tzn. aby reprezentace byla tvořena podle výkonnosti a ne podle toho, zda je někdo tzv. Čech a nebo tzv. Moravák," sází na stůl argumenty Dobrovolský.

Naopak Fuksík chce prostřednictvím hlasování jednotlivých zástupců okresů ustanovit nové vedení MŠS, které by dokázalo okamžitě najít společnou řeč s českým svazem a řešilo by nejnutnější problémy. Druhým bodem jeho nové vize je společná legislativa pro oba svazy, která se v současnosti v některých bodech rozchází. "Mám informace, že si odstoupení současného vedení přeje většina moravských okresů," tvrdí Fuksík, který však sám sebe do pozice kandidátů do nového vedení nestaví. "Měli by to dělat mladší," dodává vzápětí.

Předseda ČŠF Sejkora se k chystané konferenci dívá s očekáváním možného řešení problémů: "Počkáme na moravskou konferenci, se současným vedením už jednat nebudeme." Přitom právě česká strana promptně zaplatila dluh FIDE, aniž by moravské kladla nějaké podmínky. "Zachránili jsme tak šach v ČR," tvrdí Sejkora. "Ano, ale ze společných peněz," myslí si o tom své Dobrovolský.

Jsou tedy v podstatě dvě možnosti vývoje. Buďto se konference shodne na tom, že chce jediný šachový svaz, a nebo bude zachována současná struktura. "V prvním případě odstoupí celé vedení včetně mé osoby, ve druhém podnikneme potřebná opatření na odblokování účtu ČMŠF. Chceme rovněž přijít s některými novými návrhy fungování MŠS," nastínil svoji vizi budoucnosti Dobrovolský.


Vlastimil Kramář


(převzato z deníku Moravskoslezský den 12.5.2000 - "Českým šachem zmítá boj nesmiřitelných: Morava - Čechy")

Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz