mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Různé - 22. 03. 2000 10:18

Českým šachistům hrozí pro dluhy vyloučení z FIDE

Jak se na současnou situaci v českém šachu dívá nezaujatý novinář-nešachista? Přinášíme vám rozsáhlý článek, který byl otištěn v deníku Moravskoslezský den 18.3.2000.

 
Dva domácí svazy nemohou najít společnou řeč


Nezdravé ovzduší panuje v českém šachu, přičemž v současné době mu dokonce hrozí pro nesplacené dluhy vyloučení z Mezinárodní šachové federace (FIDE). Země, kterou reprezentovali hráči jako Luděk Pachman, Vlastimil Hort, Miroslav Filip, popř. z mladší generace čtvrtfinalista loňského MS Sergej Movsesjan, by se tak mohla ocitnout v šachové izolaci.

Český šach nepochopitelně vedou dva nezávislé svazy
Současná situace se odvíjí od stavu, že v České republice pracují dva nezávislé šachové orgány - Český šachový svaz (ČŠS), jehož předsedou je Vlastimil Sejkora z Děčína, a Moravský šachový svaz (MŠS), který řídí Ladislav Dobrovolský z Ostravy. Protože oba svazy musí vůči FIDE a ČSTV, od kterého pobírají příspěvky na činnost, vystupovat jako jediný subjekt, založili před časem Česko-moravskou šachovou federaci (ČMŠF), jejímž předsedou se stal Vlastimil Sejkora a místopředsedou Ladislav Dobrovolský. Tato organizace je však jen jakýmsi chromým dítětem bez jakýchkoli pravomocí (nemá žádné členy, ale přitom ji tvoří dvě občanská sdružení). Šachové dění v ČR totiž i nadále řídí obě národní federace, které se však nemohou domluvit na společných principech. Nevyřešena tak zůstává otázka splacení dluhu za členské příspěvky a poplatky FIDE ve výši 22 tisíc švýcarských franků (bezmála půl miliónu korun), soutěže v Čechách a na Moravě se bodují jiným systémem, platí se jiné sumy za registrace hráčů, jsou problémy s financováním reprezentace a pod.

Absurdnost situace podtrhuje fakt, že předseda ČMŠF Vlastimil Sejkora odpovídá za prostředky, které svazu poskytuje ČSTV, ale nemá podpisové právo k účtu, takže mu chybí možnost jakékoli kontroly. I z tohoto důvodu vydal příkaz, aby ČSTV pozastavila příspěvek na rok 2000 na debetním účtu do doby, než se obě federace domluví. Společnou řeč měli najít čeští a moravští zástupci minulou sobotu na historicky prvním zasedání Výkonné rady ČMFŠ v Olomouci, ale po několikahodinovém maratónu se rozešli opět nedomluveni.

Dva sekretariáty stojí více peněz
V současnosti dostávají čeští šachisté finanční prostředky z ČSTV ve výši 950 tisíc, 1 400 000 tisíc poskytuje Sazka a dalšího půl miliónu Ministerstvo školství na talentovanou mládež. Dohromady je to bezmála 3 milióny korun, z nichž 750 000 tisíc spolknou náklady na každý ze dvou sekretariátů. Nejméně taková částka by se mohla ušetřit v případě, že vznikne společná šachová federace, byť dále profilovaná jako česká a moravská část. Navíc na Česko-moravskou šachovou federaci v současnosti nikdo nepřispívá, i přesto, že tento subjekt musí zajistit chod reprezentace a styk s FIDE. Předpokládá se, že by toto měly rovnoměrně zajistit oba svazy, ten Moravský se však nastíněnému řešení vyhýbá.

Moravská strana volá po decentralizaci
Jako příčinu zachování současného stavu proklamuje MŠS snahu po decentralizaci šachového dění. "Chceme zamezit situaci z minulosti, kdy se například moravští velmistři jen těžko prosazovali do reprezentace," byl jeden z názorů místopředsedy MŠS Jiřího Vachka. Dva svazy vznikly v době, kdy se ještě za existence Česko-slovenské federace oddělil Slovenský šachový svaz v rámci porevoluční euforie rozbíjení starých struktur. Většina zainteresovaných dnes ovšem tvrdí, že k vytvoření jediné organizace mělo v českých zemích dojít společně se zánikem federace, že myšlenka existence dvou svazů je již přežitá a v současné době přináší pouze problémy. A to jak finančního, tak i organizačního rázu. "Připadá mi směšné a nedůstojné, abychom se dohadovali, z jakých peněz se zaplatí účast Movsesjana a Hráčka na loňském MS v Las Vegas, popřípadě členství ve FIDE. Chceme věci řešit systémově, a ne na základě určitých ultimativních požadavků, přičemž za půl roku budeme opět ve stejné situaci," tvrdí předseda ČŠS Vlastimil Sejkora. "FIDE naše problémy nezajímají a žádost o shovívavost je vzhledem ke středečnímu vypršenému termínu splatnosti dluhu jen dočasným řešením. Navíc vypadáme jako Švejkové," míní Sejkora. "Pánové Dobrovolský a Vachek sice chápou změny, ale jejich řešení jsou polovičatá a nesystémová. Jako předseda Česko-moravské šachové federace zodpovídám za správné vynakládání prostředků od státu,a to za současného stavu nejsem schopen zajistit," tvrdí Sejkora.

Současná situace nenechala klidnou ani reprezentaci
Současným stavem se již cítí být ohrožena i česká reprezentace, která se v pondělí sjela v Praze na společném setkání. "Na základě vyslechnutých názorů Vlastimila Sejkory, Ladislava Dobrovolského a dalších funkcionářů se domníváme, že současná situace celého šachového hnutí je neúnosná a ohrožuje samou podstatu šachu v ČR", praví se v oficiálním prohlášení, pod které se podepsalo 14 přítomných reprezentantů (za Čechy Movsesjan, Vokáč, Konopka, Jansa, Orság a Mazánková a za Moravu Hráček, Babula, Oral, Velička, Talla, Pisk a Ptáčníková). Prohlášení rovněž obsahuje návrhy řešení současné situace, jehož stěžejním bodem je existence jediného orgánu, který by řídil šachy v celé ČR. K řešení situace rovněž žádají svolání společné konference zástupců všech Okresních a Regionálních šachových svazů.

Nad hrobem už pláče i ředitel Kooperativa šachové extraligy družstev Jaroslav Fuksík a současně manažer vedoucího celku této soutěže A64 Lázně Slatinice. "Vše se točí kolem financí. Jsem jednoznačně pro sloučení, kterým bychom ušetřili náklady na jeden sekretariát, a vyhnuli se řadě problémů," tvrdí Fuksík, jenž dodal, že ohrožena není jen extraliga, ale možným pozastavením členství ve FIDE i největší české turnaje, včetně pardubického Czech Open, kterého se vloni účastnilo 1 200 hráčů z celého světa. "Řekl bych, že existence dvou svazů v současnosti šachu doslova škodí," potvrdil jednoznačně Fuksík svůj názor.

Současné vedení už není schopno domluvy
Veškeré snahy o domluvu byly většinou ze strany MŠS a Ladislava Dobrovolského zmařeny ultimativními požadavky. "Troufám si říct, že s tímto pánem se nelze domluvit. Stejně totiž skončili i mí předchůdci," postěžoval si Vlastimil Sejkora. Ve snaze vytvořit společný subjekt byla dokonce česká strana ochotna rozpustit svůj svaz a vstoupit do Moravského šachového svazu, ovšem ani tato myšlenka neprošla. Rozdíl v postojích pramení mj. už z toho, že Vlastimil Sejkora je členem představenstva soukromé firmy a na šachách není existenčně závislý, zatímco Ladislav Dobrovolský je už několik let placeným funkcionářem svazu a veškeré jeho aktivity jsou více nebo méně spojeny s šachem. Navíc názory české strany už odspodu podporuje také většina zástupců MŠS, někteří z nich už dokonce rezignovali na členství ve Výkonné radě. "Nechceme svalovat vinu na jedinou stranu, ale v současné době je opravdu míč na Moravském svazu reprezentovaném panem Dobrovolským, se kterým se však nedá domluvit," tvrdí Sejkora. Výmluvný je také názor Jiřího Vachka, který jako místopředseda MŠS nejenže nedokázal obhájit současnou existenci dvou svazů, ale nenašel ani zcela jednoznačnou odpověď na otázku jediné výhody současného stavu. "Myslím si, že se situace vyřeší, až vymřem," padl z jeho úst názor na současný stav, ke kterému se snad ani nedá co dodat.

Vlastimil Kramář


Pozn. ICJ: Tento článek vyšel v sobotu 18.3.2000 v deníku Moravskoslezský den. Publikován je se souhlasem redakce.

Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz