mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Různé - 26. 02. 2002 11:06

Čeští šachisté mají jednotný svaz

Historickým výsledkem skončila společná konference obou územních šachových svazů, která se konala o tomto víkendu v Rybitví. Delegáti ČŠS a MŠS na ní velkou většinou hlasů schválili zánik Českého a Moravskoslezského šachového svazu a následný vznik nového jednotného Šachového svazu České republiky.

 
Obec Rybitví, kterou proslavila hudební skupina Yo-Yo Band ve své populární písničce, se o tomto víkendu zapsala nesmazatelným písmem také do novodobé historie šachového hnutí v Čechách a na Moravě. O víkendu 23.-24.2.2002 se zde konala společná volební konference obou územních svazů, na které její delegáti schválili historický vznik jednotného Šachového svazu České republiky a jeho nových územních celků v podobě 14 krajských šachových svazů.

Samotné konferenci předcházela příprava společných návrhů stěžejních předpisů, které v pracovních skupinách připravily výkonné výbory ČŠS a MŠS a bez kterých by přechod na nové uspořádání nebyl možný. Nezbytná byla také příprava scénáře víkendového jednání, který musel být v souladu s platnými předpisy obou svazů a musel zohledňovat také další postupy vycházející z obecně platných právních předpisů.

Úvodní část jednání konference se konala samostatně v obou komorách a delegáti na nich hodnotily poslední rok fungování ČŠS resp. MŠS. V případě moravské části konference šlo také o hodnocení celého funkčního období výkonného výboru, který byl zvolen na mimořádné volební konferenci MŠS v Ostravě-Porubě v roce 2000. Po těchto oddělených jednáních se delegáti sešli na společném jednání, na kterém se v úvodu zabývaly informacemi o činnosti ČMŠF v roce 2001 a jeho hodnocením. V druhé části jednání pak proběhla diskuse ke klíčovému návrhu nových stanov společného svazu a diskuse týkající se přechodu na krajské uspořádání. Po jejich ukončení se delegáti opět rozešli, aby v obou komorách odhlasovali klíčový bod celé konference - ukončení činnosti, resp. transformaci ČŠS a MŠS k datu 1.6.2002.

Pro přijetí takového usnesení bylo třeba dvoutřetinové většiny přítomných delegátů. Na české straně, která takové změny usilovala již delší dobu, se žádné problémy se schvalování usnesení neočekávaly. Jisté obavy však byly před hlasováním moravských delegátů, ukázaly se však nakonec jako liché. Pro ukončení činnosti MŠS se vyslovilo 51 z 61 přítomných delegátů, což je 83,6%. Krátce před 21 hodinou se tak otevřela cesta pro vznik jednotného šachového svazu v České republice.

Úvod nedělního jednání byl věnován potvrzení večerních hlasování státním notářem, který na jednání do Rybitví dorazil. Po té se již všichni delegáti konečně mohli definitivně sejít a společně pokračovat v jednání o posledních avšak neméně důležitých bodech. Po bouřlivější diskusi k Organizačnímu řádu a zejména Ekonomické směrnici, byly oba dokumenty přijaty včetně řady pozměňovacích návrhů.

V dalším průběhu jednání byl představen tým, kandidující do výkonného výboru ŠSČR, jehož kandidátka byla ve stanoveném termínu jako jediná předložena. Představeno bylo také 6 kandidátů na členství v Revizní komisi ŠSČR. Po té následovaly vlastní volby.

Po spočtení všech hlasů přítomných delegátů konstatovala volební komise, že předložená kandidátka týmu ve složení

RNDr. Igor Němec - prezident ŠSČR
Ing. Petr Herejk - předseda ŠSČR
Ing. Rostislav Svoboda - místopředseda VV
Jindřich Papay - člen VV - hospodář
RNDr. David Ciprys - člen VV - předseda sportovně technické komise
Miroslav Hurta - člen VV - předseda komise mládeže
Ing. Vlastimil Jansa - člen VV - předseda trenérsko-metodické komise
Bohumír Sunek - člen VV - předseda klasifikační komise a komise rozhodčích
Ing. Jiří Krejnický - člen VV - předseda organizační komise
Ing. Břetislav Modr - člen VV - předseda komise mediální a propagační
JUDr. Miroslav Michálek - člen VV - zástupce sdružení celostátních sdružení

byla zvolena nadpoloviční většinou hlasů v obou komorách [43 hlasů ze 49 v ČŠS a 46 hlasů z 57 v MŠS] a celkovým počtem 83,35% hlasů tak byla konferencí zvolena.

Členy Revizní komise ŠSČR byli zvoleni Lubomír Bednárek, Josef Plch a Jaroslav Šubrt. Předsedou RK ŠSČR se stal Jaroslav Šubrt.

V závěru jednání schválila konference přijetí Sdružení korespondenčních šachistů České republiky do nově vzniklého Šachového svazu České republiky. Za čestné členy ŠSČR přijala dále Dr. Miroslava Filipa a generálmajora Františka Macka.

Náročná jednání byla v odpoledních hodinách ukončena a jednotliví delegáti se vydaly na cestu domů, která byla v tomto případě jistě mnohem radostnější než kdykoliv dříve.

Jakub Fuksík

Související odkazy:

Komentáře k článku (2):
 
Diskusní příspěvek Valtera Jiří 05. 03. 2002 15:20
Diskusní příspěvek Jakub Fuksík 05. 03. 2002 15:36

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz