mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Různé - 28. 11. 2000 10:44

Co přinesl 71. kongres FIDE v Istanbulu

Přinášíme vám stručný přehled nejdůležitějších změn, které byly přijaty na kongresu FIDE v Istanbulu.

 
Z celého balíku projednávaných a schválených záležitostí vybírám ty, které se podle mého názoru nejvíce týkají šachového hnutí v ČR.

  1. Reporty z turnajů: Přibyla další tabulka - první část obsahuje mimo jiné konkrétní počty hráčů (W)GM, (W)IM, (W)FM a bez titulu roztříděné na domácí a zahraniční, ratingované a bez ratingu (důležité pro udělování titulů) a seznam všech rozhodčích. Druhá část je tabulka pro splněné normy v daném turnaji, což je důležité pro databázi splněných norem, kterou FIDE nyní vytváří a kde bude registrovat všechny platné normy.
  2. Normy: Byla schválena doživotní platnost jednotlivých norem. Platnost tohoto pravidla bude od 1.7.2001, ale už v Istanbulu byly uděleny tituly na základě norem z roku 1989. 
  3. Pravidlo 8.8: "Pokud v turnaji hraje alespoň 20 zahraničních FIDE elistů z alespoň 3 federací, z nichž alespoň 10 je držitelem titulu GM nebo IM, neplatí pravidlo o cizincích." - platí i pro nižší soutěže družstev (musí to být specifikováno v žádosti o udělení titulu). Pokud má hráč splněny všechny podmínky (cizinci, titulovaní hráči), norma je platná i z např. divize.
  4. Titulovaní hráči: Bylo zrušeno pravidlo, že hráč s elem vyšším než 2300 je roven titulovanému hráči. Pro úplnost uvádím všechny tituly: (W)GM, (W)IM, (W)FM, H-M (čestný mistr), FIDE Category Player (stačí být na FRL a zaplatit 100CHF). V Istanbulu přibyl novy titul - FIDE Candidat Player (FIDE elo 2200 a 24 partií, 100CHF). Toto pravidlo již platí! V Istanbulu byly ještě uděleny normy na základě starého znění pravidla o titulovaných hráčích, ale na dalším kongresu to již bude striktní. Pro ženské tituly stále platí, že hráč(ka) s ratingem přes 2300 je ekvivalent WGM. 
  5. Losovací programy: Do reportu z turnaje (viz.1.) je také nutno uvést zda bylo losování prováděno ručně nebo počítačem. V případě ručního nasazování je zapotřebí uvést jméno osoby, zodpovědné za nasazování, v případě počítače losovací program. Losovací program musí být schválený FIDE. Turnaje (i nemistrovské), losované programy neschválenými FIDE, nebudou započteny na FRL a ani pro normy! U nás se týká především polského Swiss Perfektu, který je dokonce zakázaný. Schválené programy: Petunie (Swiss master), GMB, Swiss Chess, Dubov, Burstein System. 
  6. Speciální nasazování: V mnoha turnajích po celém světě je běžná praxe, že když hráč potřebuje pro normu v posledním kole zahraničního GM, tak ho dostane. Toto FIDE striktně zakázala! V Istanbulu už nebyl udělen jeden titul GM, protože v turnaji, kde daný hráč splnil normu, bylo podobné speciální nasazování. FIDE bude vybírat namátkou několik málo turnajů a kontrolovat nasazení. Když zjistí nějaké manipulace z nasazováním, celý turnaj nezapočítá na FRL a všechny normy, splněné na tomto turnaji budou neplatné.

Vladimír Talla

Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz