mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Různé - 21. 04. 2000 10:20

FIDE nám pohrozila vyloučením

Sekretariát ČMŠF obdržel včera od FIDE další dopis, ve kterém jsme vyzýváni k uhrazení našeho dluhu vůči mezinárodní šachové federaci. Poprvé se v něm objevuje přehled opatření, ke kterým FIDE sáhne v případě brzkého nezaplacení. Jedním z nich je i dočasné vyloučení z FIDE...

 
Včera přišel na sekretariát ČMŠF dopis mezinárodní šachové federace FIDE, vyzývající nás k uhrazení našeho již více než rok starého dluhu vůči FIDE. Jelikož nebyl ze strany našeho svazu dodržen žádný z termínů splatnosti, které nám FIDE stanovila v předchozích výzvách, obsahuje tento její přípis i přehled konkrétních sankcí, které nám ze strany FIDE reálně hrozí.

Konkrétně se jedná o zastavení výpočtu FIDE ELA našim hráčům, nepřidělování mezinárodních titulů a zákaz účasti na soutěžích FIDE (pásmové turnaje, olympiáda, přebory mládeže atd.). V praxi by se však jednalo i o znemožnění účasti v řadě "běžných" FIDE turnajů po celém světě, jelikož všichni naši hráči by byli bráni jako hráči bez ELA a bez titulu, což by se organizátorům pochopitelně příliš nelíbilo. Byť to z dopisu FIDE přímo nevyplývá, nebylo by také možné k zápočtu na rating zasílat žádné turnaje, pořádané na území naší federace.

Dluh naší federace vůči FIDE starší jednoho roku činní 7575 švýcarských franků (celkový dluh je však mnohem vyšší a představuje částku cca 20000 CHF) a v případě jeho nezaplacení nám hrozí dočasné vyloučení z mezinárodní šachové federace na jejím nadcházejícím kongresu při olympiádě v Istanbulu, která se koná ve dnech 27.10.-13.11.2000. Hrozba vyloučení se tak přesouvá z teoretické roviny do roviny nebezpečně reálné. V případě vyloučení z FIDE bychom totiž automaticky přišly i o státní dotace, které v současné době dostáváme.

Dohoda mezi všemi našimi svazy se tak stává naprosto nevyhnutelnou a můžeme jen doufat, že k ní dojde co nejdříve. V opačném případě by to znamenalo naprostý kolaps našeho šachu, ze kterého bychom se vzpamatovávali hodně dlouho.

Následuje originál dopisu od FIDE včetně jeho překladu:


Lausanne, 19 April 2000

Mr. Vlastimil Sejkora
President
Sachovy Svaz Ceske Republiky
Praha


Dear Mr. President,

Following the review of your Federation's financial situation with FIDE as at 31 March 2000 and based on our previous notifications in June and December 1999, your Federation is over 1 year in arrears to FIDE to the tune of CHF 7'575.-. It has therefore been decided that your players should be flagged in the July Rating List 2000 as belonging to a "no service Federation". The effect of this is that :

1. The players from your Federation will no longer receive rating and title services and will not be allowed to participate in any FIDE events.
2. Organisers of FIDE rated events will no longer be able to enter your players in their tournaments as their ratings would be discountenanced for purposes of rating.
3. In view of the upcoming chess Olympiad in Istanbul and in line with its specific Regulations, the host Federation is being advised by copy of this letter not to issue your Federation with letters of invitation until the outstanding arrears is fully liquidated.

We kindly advise you to pay your outstanding arrears as soon as possible failing which the Treasurer shall be constrained to recommend the temporary exclusion of your Federation at the FIDE Congress in Istanbul in addition to the other measures stated above, which would have already come into effect.

Kindly remit your arrears to Crédit Suisse, Luzern, Switzerland, account 0463-228478-41 (for payment in CHF) or 0463-228478-42-2 (for payment in USD).

We look forward to hearing from you soon.

Yours sincerely,


Emmanuel Omuku
Executive Director
Lausanne, 19. dubna 2000

Pan
Vlastimil Sejkora
prezident
Šachový svaz České republiky
Praha


Vážený pane prezidente,

po přezkoumání finanční situace vaší federace vůči FIDE k 31. březnu 2000 a na základě našich předchozích oznámení v červnu a v prosinci 1999 má vaše federace již více než rok dluh vůči FIDE v souhrnné výši 7575 CHF. Proto bylo rozhodnuto, že by vaši hráči měli být na červencové ELO listině FIDE 2000 označeni jako hráči náležející k "federacím, kterým není poskytován servis". To znamená, že:

1. Hráčům vaší federace nebude počítán rating a nebudou jim přidělovány tituly. Současně se vaši hráči nemohou zúčastňovat žádných soutěží FIDE.
2. Organizátoři soutěží započítávaných na FIDE ELO nebudou moci přijímat vaše hráče do svých turnajů, jelikož jejich rating by nebyl použitelný pro účely zápočtu ratingu. (pozn. překladatele - naši hráči by byli bráni jako hráči bez ELA a bez titulu)
3. Vzhledem k blížící se šachové olympiádě v Istanbulu (pozn. překladatele 27.10.-13.11.2000) a v souvislosti s jejími specifickými předpisy byla pořádající federace upozorněna prostřednictvím kopie tohoto dopisu, aby vám až do doby plného uhrazení všech vašich pohledávek nezasílala pozvání na tuto akci.

Doporučujeme vám zaplatit neuhrazené nedoplatky co nejdříve, v opačném případě bychom byli nuceni doporučit na kongresu FIDE v Istanbulu dočasné vyloučení vaší federace, jako dodatečný krok k výše uvedeným opatřením, která již vstoupila v platnost.

Dlužnou částku laskavě poukažte bance Crédit Suisse, Luzern ve Švýcarsku, číslo účtu 0463-228478-41 (pro platby ve švýcarských francích) nebo 0463-228478-42-2 (pro platby v amerických dolarech).

Těšíme se na vaši brzkou odpověď.

S pozdravem


Emmanuel Omuku
výkonný ředitelJakub Fuksík
Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz