mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Různé - 04. 05. 2000 10:23

Reakce na dokument 10 let existence MŠS

Po zveřejnění dokumentu 10 let existence MŠS, jehož autorem je předseda MŠS p. Dobrovolský, se objevilo několik nesouhlasných reakcí. Přinášíme vám dopis p. Tally, který byl rozeslán pouze e-mailem a nemohl se tak dostat mezi širší veřejnost.

 
Vážení šachoví přátelé,

v příloze Vám zasílám dokument 10 let existence MŠS, autorem kterého je pan Dobrovolský, předseda MŠS, který je také zveřejněný na na webu MŠS a měl by vyjít v Matu. O materiálech, autory kterých jsou lidé mající odlišný názor než současné vedení MŠS, pan Dobrovolský říká, že jsou z jedné poloviny polopravdivé a z druhé nepravdivé (řečeno mírně). Přikládám výše uvedený materiál, aby jste si mohli sami udělat obrázek, co z toho je polopravda a co nepravda.

Rád bych se namátkou vyjádřil ke čtyřem bodům:

1. první odstavec - prohlášeni reprezentantů neobsahuje požadavek destabilizace a likvidace MŠS (možná, že pan Dobrovolský má jinou verzi, ale originál uložený na Strahově nic takového neobsahuje). Tato lživá informace má za cíl pošpinit reprezentanty a jejich snahu zlepšit situaci v našem šachovém hnutí.

2. talenti moravskoslezského šachu a tituly - v materiálu je uvedena přehledná tabulka a talenti moravskoslezského šachu jsou zvýrazněni. Nevím, co opravňuje pana Dobrovolského řadit mezi talenty MSS například Ivanu Churovou (mistr ČR z roku 91 a 93), která z MŠS nedostala nikdy ani korunu (snad místo narození). Její úspěchy závisely pouze a jen na podpoře její rodiny (2x účast na ME a 2x na MS, vždy v druhé desítce). Obdobná situace byla u několika dalších talentů moravskoslezského šachu (IGM Vlastimil Babula). Zeptejte se například na poměr mezi prostředky z MŠS a soukromými prostředky, které podpořili Tomáše Orala až k titulu velmistra nebo Radka Kaloda k titulu IM. (Zajímal by mě poměr u Jany Jackové, která je relativně hodně podporovaná MŠS.)

3. pásmový turnaj žen - z uvedeného vyplývá, že organizátorem Pásmového turnaje žen byl MŠS. Jindy se tvrdí, že organizátorem byla soukromá firma Ing. Ladislav Dobrovolský a na propozicích byl uvedený pořadatel Českomoravská šachová federace. Právo organizovat pásmový turnaj žen získala Českomoravská šachová federace a ne MŠS!! V telegramu od pana Zemantovského ze dne 9.6.99 se praví: "Přeji si vřele poděkovat za vzornou organizaci pásmového turnaje MS žen 1999 v Ostravě Českou šachovou federací."

4. pásmový turnaj mužů 2000 - fakta: V průběhu ME v Batumi jsem udržoval každodenní telefonický styk s naší výpravou. Zároveň s ME se v Batumi konal kongres ECU (Evropská šachová unie) a jedno z témat byl i pásmový turnaj mužů naší zóny. Náš delegát na kongresu velmistr Vokáč mi sdělil, že má obavy, že na naši federaci přišla řada pořádat pásmový turnaj mužů. Okamžitě jsem kontaktoval pana Sejkoru, zástupce Pardubic a později po ME i pana Dobrovolského, zda nechtějí organizovat pásmo. Pan Dobrovolský neprojevil zájem tento turnaj organizovat (důvody chápu a plně s nimi souhlasím). Zájem projevil pan Sejkora i Pardubičáci. Oba mě požádali, abych urychleně zjistil podmínky, za jakých se má tento turnaj konat. Jelikož pan Zemantovský nebyl osobně na kongresu přítomen, musel jsem ho kontaktovat telefonicky ve Varšavě. Odpověděl mi, že se dotáže na podmínky předsedy ECU pana Kutina. Když jsem se po určitém čase začal opět zajímat o podmínky, bylo mi řečeno, že máme nabídnout své podmínky. V lednu odřekl organizaci pan Sejkora jednak z důvodu nedostatku času na přípravu takovéto akce a jednak vzhledem k situaci v ČMŠF. O něco později ustoupili z obdobných důvodů i Pardubice. Než jsem stačil sdělit panu Zemantovskému, že o organizaci již dále nemáme zájem (nikdy nebyla podána oficiální žádost, byl pouze nezávazný zájem zjistit podmínky, za jakých se pásmový turnaj mužů pořádá), objevily se propozice pásmového turnaje v Budapešti.

Téměř ke každému odstavci by se dal napsat jednostránkový komentář. Možná by nebylo na škodu, kdyby se k dalším odstavcům vyjádřili další zainteresovaní (kladně i záporně).


Se šachovým pozdravem

Talla Vladimír, člen šachového klubu NH Ostrava, člen MěŠS Ostrava, člen MŠS

Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz