mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Různé - 14. 03. 2000 10:17

Společné prohlášení reprezentantů

Na včerejším setkání reprezentantů a zástupcu našich svazů v Praze byl přijat důležitý dokument, vyjadřující názor českých reprezentantů na současnou situaci svazu.

 
13. března 2000 se sešla v Praze na Strahově, v budově ČSTV, skupina reprezentantů ČR se šachovými funkcionáři ČMŠF a shodli se na následujícím prohlášení.

Na základě vyslechnutých názorů p. Sejkory a p. Dobrovolského a dalších funkcionářů se domníváme, že současná situace celého šachového hnutí je neúnosná a ohrožuje samou podstatu šachu v ČR. Jsme přesvědčeni, že tato krizová situace je způsobena rozdílným pohledem na financování a řízení šachu v ČR a neschopnosti nalézt obecně přijatelné řešení. Kompetence celorepublikového orgánu pramení ze dvou odlišných a nezávislých zdrojů. Neobvykle silný mandát územních svazů umožňuje na nejvyšší úrovni blokovat řešení jakéhokoliv problému.

Níže podepsaní reprezentanti ČR navrhují:

  1. Urychlené svolání společné konference územních svazů.
  2. Sjednocení financování a sjednocení rozhodovacích pravomocí v rámci ČMŠF.
  3. Lidé pracující v orgánech ČMŠF by měli být voleni konferencí delegátů z celé republiky tak, aby každý funkcionář byl volen všemi delegáty (ne komorové hlasování).
  4. Takto zvolený orgán by měl mít plné pravomoce řídit šachové hnutí v celé ČR a měl by být odpovědný konferenci ČMŠF.

Žádáme všechny vedoucí funkcionáře, především předsedu ČMŠF a ČŠS Dr. Vlastimila Sejkoru a místopředsedu ČMŠF a předsedu MŠS ing. Ladislava Dobrovolského, aby ihned svolali společnou konferenci zástupců všech Okresních respektive Regionálních šachových svazů k řešení současné situace.

Přítomni reprezentanti:

Movsesian Sergej Konopka Michal Pisk Petr
Hráček Zbyněk Jansa Vlastimil Mazáková Petra
Babula Vlastimil Velička Petr Ptáčníková Lenka
Oral Tomáš Talla Vladimír
Vokáč Marek Orság Milan


Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz