mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Různé - 28. 04. 2000 10:22

Stanovisko VV ČŠS k současné situaci

Včera večer přijal VV ČŠS na svém mimořádném jednání dokument, ve kterém hodnotí současnou situaci šachu u nás. VV ČŠS také rozhodl o okamžitém uhrazení dluhu FIDE z vlastních prostředků.

 
VV ČŠS na svém mimořádném jednání dne 27.4.2000 zhodnotil situaci, která nastala dopisem exekutivy FIDE, v němž nám sděluje opatření k omezení našich aktivit na mezinárodních soutěžích do doby úhrady dluhu vůči FIDE v minimální částce 7.575 CHF a možnost našeho vyloučení z FIDE na kongresu FIDE v Istanbulu.

Na tomto základě VV ČŠS konstatuje, že:

  • Situace, ve které se šachové hnutí nachází, je důsledkem nefunkčnosti organizační struktury.
  • Na vzniklé situaci se podílejí oba územní svazy ČŠS a MŠS tím, že mají kompetence, kterými mohou svým přístupem zničit ČMŠF a tím i organizované hnutí v ČR.
  • Subjektivně na vzniklé situaci mají vinu ti, kteří lpí na stávající smlouvě o součinnosti mezi ČŠS a MŠS, která problém nejen neřeší, ale prohlubuje.
  • VV ČŠS nebojuje za zrušení MŠS, jak je veřejnosti na Moravě podsouváno, ale za fungující orgán s celostátní působností a pravomocí. Ten, kdo rozhoduje o osudech šachistů v celé ČR, musí být odpovědný všem šachistům v ČR.
  • VV ČŠS odmítá názory pana Ladislava Dobrovolského, který bezmála 10 let vždy tam, kde chybí věcné argumenty, hledá nepřítele, a své názory vydává za názory MŠS a všech moravských šachistů.

V současné době VV ČŠS považuje za vysoce naléhavé:

  1. provedení změn řídících a volebních mechanizmů v současné organizační struktuře šachového hnutí ČR,
  2. uhradit dluh vůči FIDE v celé jeho výši a nastolit taková rozpočtová pravidla, aby se obdobná situace nemohla opakovat.

Tato opatření chce VV ČŠS realizovat i s vědomím, že se změní jeho pravomoci a omezí jeho finanční prostředky.


Vzhledem k dlouhodobě neměnnému stanovisku současného vedení MŠS nepovažuje VV ČŠS další jednání s tímto vedením za smysluplné. 

VV ČŠS považuje za vhodné přenést řešení této problematiky na úroveň konferencí územních svazů. Zároveň je ovšem připraven pokračovat v jednání v případě, že dojde k významným personálním změnám ve VV MŠS. 

VV ČŠS oznamuje, že okamžitě zahajuje jednostranné kroky k tomu, aby sankce FIDE uvedené v dopise z 19.4.2000 na naše šachisty byly pro rok 2000 odvráceny.

Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz