mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Různé - 28. 04. 2000 10:21

Výzva VV OŠS adresovaná VV MŠS

Přinášíme vám text výzvy Výkonných výborů Okresních šachových svazů Výkonnému výboru MŠS ke svolání mimořádné konference MŠS.

 
Přinášíme vám text výzvy Výkonných výborů Okresních šachových svazů Výkonnému výboru MŠS ke svolání mimořádné konference MŠS. Výzvu iniciovaly OŠS Břeclav, Olomouc a Zlín.

K dnešnímu dni se k ní připojilo těchto 13 okresů:
Blansko, Břeclav, Olomouc, Opava, Ostrava, Prostějov, Přerov, Šumperk, Uherské Hradiště, Vsetín, Vyškov, Zlín, Znojmo

Aktuální počet připojených okresů můžete sledovat na zvláštní stránce ICJ, věnované současné krizi českého šachu na adrese http://www.chessjournal.cz/krize. Naleznete zde pravidelně aktualizovaný přehled všech dostupných materiálů z různých zdrojů, které souvisí se současným nedobrým stavem šachového hnutí u nás.


Jakub FuksíkText výzvy:

Výzva Výkonných výborů Okresních šachových svazů
Výkonnému výboru Moravskoslezského šachového svazu

Výkonný výbor Okresního šachového svazu ............................... vědom si toho, že současná organizace šachového hnutí v ČR a současné vztahy mezi MŠS a ČŠS neumožňují řešit problémy šachového hnutí v České republice, vyzývá VV MŠS ke

svolání mimořádné konference MŠS,
a to na sobotu 10.6. 2000

s cílem: 

  1. Zabránit vyloučení šachistů České republiky z FIDE a následně ze všech oficiálních soutěží pořádaných FIDE.
  2. Zajistit nápravu v užívání finančních prostředků poskytovaných MŠMT šachovému hnutí.
  3. Umožnit akceschopné jednání orgánu zabezpečujícího reprezentaci a činnosti společné všem šachistům na území České republiky.
  4. Zajistit lepší komunikaci s ČŠS.


Za tímto účelem považujeme za nutné odstoupení stávajícího VV MŠS a zvolení nového VV, který bude nutnost těchto změn chápat a bude i lépe zajišťovat potřeby šachistů našeho svazu zejména v oblasti přípravy talentů, řízení soutěží, registrace členů a novelizace řádů a směrnic. 

Za VV OŠS ..................................

Dne ..................................    
Vážení šachoví přátelé,

neporozumění mezi vedoucími funkcionáři šachových svazů dospělo do stádia, kdy jejich neústupnost a nezodpovědnost ohrožuje samu podstatu organizovaného šachu v České republice. Nám, zakládajícímu členu mezinárodní šachové organizace FIDE, hrozí vyloučení reprezentantů z mezinárodních soutěží a vyškrtnutí všech hráčů z mezinárodní listiny ELO. Neproběhlo mistrovství republiky juniorů a dorostenců, uspořádání dalších přeborů závisí jen na dobré vůli pořadatelů nést všechny soutěžní náklady na svých bedrech. Všichni žehráme na nedostatek peněz a přitom hrozí, že o část zablokovaného státního příspěvku bez náhrady přijdeme. Výkonný výbor Českomoravské šachové federace nepracuje, Rada ČMŠF se hádá, revizní komise nebyla ani ustavena. Všechny síly vrcholných představitelů jsou věnovány vzájemným půtkám, osobním výpadům, urážkám a pitvání minulosti "těch druhých". Nejdůležitější je přesvědčit nás, řadové šachisty a delegáty konferencí, že jsou takto hájeny naše zájmy, že za vše špatné mohou jen "oni" a proto "my" jim neustoupíme ani o píď! ("...pokud tyto útoky nebudou zastaveny, pak hrozí, že dojde ještě k většímu vzdálení se zájmů šachistů MŠS od zájmů českých..." - usnesení 71. schůze MŠS z 19.2.2000). Kdo ze stávajících funkcionářů vezme na sebe zodpovědnost a hrdě se přihlásí těmto výsledkům své práce?

Kam vede tato politika v našem svazu vidíme sami. Jednání výkonných výborů i konferencí MŠS neustále a znovu řeší "zásadní otázky" vztahů mezi svazy a vlastní šachové problematice je vyhrazeno posledních pár okamžiků, kdy je třeba rychle přijímat jedno usnesení za druhým, než se přítomní rozprchnou na vlaky a autobusy. Nemáme sil na koncepční práci směřující ke zvýšení popularity a prestiže šachového sportu, nemáme čas na novelizaci zastaralých předpisů, nemáme vůli sjednotit šachové regule pro celé území ČR. Jedeme jen setrvačností a nikdo přesně neví kam. Převažuje znechucení nad věčnými půtkami, už není téměř nikoho, kdo by chtěl ve svazových orgánech pracovat. Přitom vedení svazu předkládá ambiciózní návrhy na převzetí poloviny či dokonce celé reprezentace naším svazem, zcela vážně se zabývá myšlenkami na samostatnou existenci MŠS s členstvím ve FIDE. Nepůjde-li to v rámci ČSTV, tak pod křídly Orla či Sokola. ("Největší mou chybou na společné konferenci ČŠS a MŠS ve Znojmě bylo, že jsem souhlasil se vznikem ČMŠF" - předseda MŠS na konferenci v Přerově 26.2.2000). Kdo z šachistů a delegátů konferencí souhlasí s těmito názory a bere na sebe zodpovědnost za podobný vývoj, který už nepůjde vrátit zpět?

Vedení šachového hnutí musí pracovat týmově a nemůže stát a padat s jedinou, byť schopnou osobností. Jak funguje kolektivní rozhodování v MŠS lze posoudit z porovnání následujících dvou dokumentů. "Je Vaším nezadatelným právem potvrdit, že své věci chcete řídit sami a rozhodovat o nich, nebo se nechat řídit a nechat o sobě rozhodovat jiné" - dopis všem oddílům MŠS z 20.3.2000. "VV MŠS zplnomocňuje předsedu svazu, Ing. Dobrovolského k definitivnímu rozhodnutí o koncepci MŠS se všemi zainteresovanými" - usnesení 71. schůze MŠS z 19.2.2000. Je zřejmé, že oba dokumenty jsou určeny zcela jiným uším.

Každý, kdo šachu věnoval kus svého života a chce se královskou hrou těšit i v budoucnu, by si měl položit otázku, kterou si většina z nás kladla v nedávné minulosti. Kdo, když ne my, kdy, když ne teď! Každý by si měl udělat vlastní názor na dění v šachovém hnutí a zapojit se do diskusí v oddílech a okresech. Nikdo z těch, kteří zůstanou stranou, nebude mít právo kritizovat budoucí vývoj, protože do něj nezasáhl, když k tomu byla příležitost. Mimořádná konference musí především:

  1. Jednoznačně rozhodnout o dalším směřování MŠS buď k vyšší samostatnosti nebo naopak ke sbližování s ČSS. První cesta nese riziko izolace a ekonomického živoření, druhá postupného rozpouštění v celostátním hnutí. Celou problematiku je třeba odtabuizovat, nepovažovat nositele opačných názorů za nepřátele šachu a kriticky zhodnotit nikoliv minulé zásluhy, ale současnou realitu v MŠS.
  2. Dohodnout se se zástupci ČŠS na nových zásadách hospodaření s prostředky státního rozpočtu a Sazky, které budou v souladu, a nikoliv v rozporu s platnými předpisy a které budou respektovat realitu dneška, nikoliv roku 1993, kdy byly poprvé stanoveny.
  3. Zvolit takové vedení svazu, které od nekonečných osobních potyček urychleně přejde ke konkrétní práci pro šachové hnutí. Současné vedení prokázalo, že se s partnery dohodnout nedokáže a ani nechce.

V civilizovaném světě začíná i končí každá šachová partie podáním rukou mezi oběma soupeři. Podejme si konečně i my ruce se všemi šachisty ČR a přejděme co nejrychleji od konfrontace ke spolupráci. Příznivci šachu to od nás očekávají.

Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz