mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Šachy na internetu - 10. 02. 1999 23:35

Jak hrát šachy na Internetu

Celosvětová síť nabízí šachistům výborné možnosti jak si v reálném čase zablicat třeba s Američanem. Přinášíme vám podrobný návod zabývající se popisem nejpopulárnějších ICS serverů.

 
Jednou z nejzajímavějších možností, které Internet šachistům nabízí, je sehrání partií s protivníky z celého světa. Děje se tak prostřednictvím speciálních serverů, na kterých se hráči zaregistrují a po následném přihlášení se již mohou poohlížet po svých soupeřích.

Nejpopulárnější a historicky také nejstarší jsou tzv. ICS servery (Internet Chess Server). Jejich vznik má "na svědomí" skupina programátorů - šachistů, které před 7 lety napadla myšlenka využít Internetu k hraní šachových partií. Od prvopočátku byl projekt koncipován jako nekomerční a výsledný program byl (a neustále také je) distribuován zdarma prostřednictvím Internetu. Tím se otevřela možnost provozovat ICS server komukoliv, kdo měl potřebné technické vybavení. Díky freewarové koncepci tak za krátký čas začala fungovat řada ICS serverů a dnes jich můžeme po celém světě nalézt již několik desítek.

ICS server je postaven na bázi operačního systému UNIX a ke komunikaci využívá textové příkazy. K ICS serverům je sice možné se přihlásit pomocí programu Telnet, nevýhodou je však textový režim a tím i velmi špatná přehlednost. Mnohem lepší alternativou je použití grafického rozhraní, které existuje prakticky pro každý operační systém. Grafická rozhraní jsou programy, které za Vás obstarávají automaticky prakticky veškerou komunikaci s ICS serverem a vy se můžete soustředit výhradně na svou partii. Mezi nejlepší patří programy SLICS a CCLIENT, oba existují ve verzi pro Windows. Stáhnout si je můžete např. na stránkách Free Chess v sekci Download.

Po jejich instalaci se již můžete zkusit přihlásit na některý z mnoha ICS serverů na světě. Mezi nejnavštěvovanější servery, na kterých naleznete nejvíce hráčů, patří FICS na adrese freechess.org 5000. (Adresu serveru uvedete např. v programu Cclient do kolonky "Address", hodnotu 5000 pak do kolonky "Port"). Přihlásit se můžete zatím pouze v režimu host, který slouží k vyzkoušení funkcí serveru. Do pole jméno (anglicky login příp. handle) vložíte svou "přezdívku", pod kterou se na serveru budete objevovat. Je nutné zvolit si takové jedinečné jméno, které dosud nikdo jiný nepoužívá.

Pro pravidelné uživatele ICS serveru lze doporučit registraci. Jako registrovanému hráči Vám bude automaticky počítáno ELO z odehraných partií na serveru, budete se moci účastnit turnajů apod. Nejpohodlnější registrace je prostřednictvím WWW stránek FICS serveru Free Chess v sekci Register. Naleznete zde nejprve formulářové pole, kde si můžete ověřit zda vámi vybrané jméno nepoužívá nikdo jiný. Potom se již můžete zaregistrovat. Důležité je zejména správně vyplnit pole s e-mailovou adresou, na kterou Vám za krátkou dobu přijde potvrzení vaší registrace a heslo pro vstup na server. Po té již vám nic nebrání v úplném využití FICS serveru.

Druhou možností je registrace pomocí e-mailu. Na adresu chess@freechess.org zašlete mail, jehož název (Subject) bude Fics Registration. Text dopisu pak musí obsahovat následující větu v přesném formátu: fics_addplayer přezdívka "vaše jméno a příjmení" váš e-mail. Např. má registrace by vypadala takto: fics_addplayer jakub "Jakub Fuksik" a64@proclient.cz.

K tomu, abyste si na serveru mohli zahrát partii však potřebujete znát několik základních příkazů. Přestože některé z nich lze snadno vyvolat i pomocí grafického rozhraní, je jejich znalost vhodná.

Potenciálnímu soupeři musíte před vlastní partií nabídnout, jakým tempem si s ním chcete zahrát. Nejpopulárnější jsou bleskovky (anglicky blitz). Nabídku provedete příkazem "match jméno 3 8", kde jméno znamená přezdívku soupeře a 3 8 je nabízený čas (3 minuty na partii a bonus 8 sekund za každý provedený tah). Seznam volných hráčů, kteří nehrají žádnou partii si můžete zobrazit příkazem "who a", seznam všech přihlášených pak pouze příkazem "who". V obou případech se Vám zobrazí seznam hráčů seřazený podle jejich ELA. Pokud sami dostanete nabídku na zápas, máte možnost s ní souhlasit "accept" resp. "acc" nebo odmítnout "decline" resp. "dec". Pokud se Vám nezamlouvá pouze tempo, máte možnost příkazem match navrhnout jiné. Během partie lze nabídnout remízu příkazem "draw". Nabídku soupeře můžete přijmout či odmítnout opět příkazy "accept" nebo "decline". Partii můžete samozřejmě také vzdát pomocí "resign". Podrobné informace o kterémkoliv hráči (i nepřihlášeném) je možné zjistit pomocí "finger jméno".

Během vaší přítomnosti na ICS serveru můžete komunikovat s jinými uživateli. Univerzálním příkazem, kterým pošlete zprávu jinému přítomnému hráči, je "tell jméno zpráva". Pokud právě hrajete nějakou partii a chcete něco říci vašemu soupeři, pak zkuste "say zpráva". Existuje také možnost poslat zprávu všem přihlášeným uživatelům na serveru. Pro tento způsob komunikace je určen příkaz "shout zpráva", což česky znamená vykřiknout.

Pokud nemůžete sehnat soupeře, který by si s vámi chtěl zahrát, můžete vyzkoušet například příkaz "seek 2 12". Tím oznamujete všem ostatním hráčům, že byste si rádi zahráli partii na 2 minuty s 12-ti sekundovým bonusem za každý tah. Nevýhodou tohoto způsobu je to, že dopředu nevíte kdo na váš návrh zareaguje a s kým budete hrát. Tuto nevýhodu můžete do jisté míry omezit tím, že určíte rozmezí ELA, ve kterém se váš soupeř musí nacházet (např. 1800-2000). To lze provést pomocí doplňujícího parametru "seek 2 12 1800-2000".

Po určité době může dojít k tomu, že si budete chtít změnit své přístupové heslo. To provedete příkazem "password staréheslo novéheslo". Pokud během partie dojde k přerušení vašeho či soupeřova spojení na server (např. se vám zasekne počítač), právě rozehrátá partie se tzv. odloží. Pouze v případě, že je odehráno méně než 6 tahů, dojde ke zrušení dané partie. Stejně tak lze odložit i jinou partii, pokud se na tom se svým soupeřem dohodnete. Návrh na odložení partie zašlete pomocí "adjourn", přijmout či odmítnout jej můžete příkazy "acc" resp. "dec". Seznam všech odložených partií si můžete nechat zobrazit příkazem "stored". Ze seznamu snadno vyčtete jméno soupeře, zvolené tempo, barvu vašich figur a datum, kdy byla partie odložena. Pokud je soupeř přihlášen na serveru, můžete s ním partii dohrát. To provedete jednoduše již známým příkazem "match jméno". V tomto případě není třeba blíže specifikovat hrací tempo. Pokud soupeř s partií souhlasí, objeví se na šachovnici konečná pozice před přerušením a můžete v partii pokračovat i se stejným časem, který byl v momentě přerušení partie. Před dokončením partie si také můžete připomenout, v jaké pozici byla přerušena - příkaz "sposition jméno". Za určitých okolností (např. rozhodující výhoda) máte možnost požádat o odhad odložené partie. Více informací se dozvíte pomocí "help adjudication". Možná si říkáte proč tak dopodrobna popisuji právě odložené partie. Pokud máte na serveru více než 15 odložených partií, musíte některé z nich dohrát, jelikož jinak vám nebude umožněno hrát nové.

ICS servery umožňují hrát i různé "bláznivé" varianty šachu (bughouse nebo wild). Nejpopulárnější je tzv. bughouse, česky známý jako holanďani. Jde o soupeření dvojic na 2 samostatných šachovnicích, kde si spoluhráči podávají vyhozené figury a mohou si je nasazovat na své šachovnici. Nejprve musíte nalézt nějakého spoluhráče. Seznam všech potenciálních spoluhráčů se vám zobrazí příkazem "bugwho u". Z něj si někoho vyberete a příkazem "partner jméno" mu nabídnete partnerství pro bughouse. Pokud souhlasí (příkazem "acc"), můžete se podívat, které dvojice jsou právě volné - "bugwho p". Po nabídce zápasu "match jméno 2 12 bughouse" a jejím přijetí již můžete začít hrát. Varianta wild (divoká) má své jméno podle toho, že figury v počáteční pozici stojí jinak než je běžné (např. náhodně rozestavené těžké figury, prohození černého krále a dámy). Možností je celkem 10 a volba záleží pouze na dohodě protivníků.

Příkazů na serveru existuje téměř stovka a podrobné informace o všech můžete najít na serveru Free Chess v sekci Help (All Help Files).

Jak jsem se již zmínil v úvodu, po celém světě existuje řada ICS serverů. Nejznámější a nejnavštěvovanější je FICS na adrese freechess.org 5000. Uživatelé z Evropy také často navštěvují tzv. EICS server na adrese eics.freechess.org 5000. Seznam dalších bezplatných ICS serverů naleznete na stránkách Free Chess v sekci Links-Sites. Kromě řady bezplatných ICS serverů existuje také jeden placený Internet Chess Club na adrese chessclub.com 5000. Za poplatek 49$ (studenti 24,50$) ročně nabízí svým členům řadu výhod oproti bezplatným serverům (častá přítomnost velmistrů na serveru a možnost si s nimi zablicat, simultánky apod.). Po dobu 7 dnů si jej můžete vyzkoušet zdarma. Zajímavou informací pro některé hráče může být také to, že velmistři a mezinárodní mistři se zde mohou zaregistrovat bezplatně.


Jakub Fuksík

Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz