mistři světa      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Ze světa - 25. 06. 2002 22:40

Sjednocení světového šachu

Přinášíme vám rozhovory s přímými účastníky historického pražského setkání. Jaké jsou jejich názory na výsledky jednání?

 

Vážení čtenáři

přinášíme Vám překlady rozhovorů, které poskytly významné šachové osobnosti po tzv. sjednocující konferenci.


Yasser Seirewan

Gorodeckij: Věřil jste, když jste psal svůj významný dopis, že takový den, jakým byl 6. květen 2002 vůbec někdy nastane?

Seirawan: Vím, že bude moje odpověď znít nadneseně,ale musím říct: "Ano, absolutně." Garry moc a moc chtěl, aby došlo ke sloučení.Přímo o tom snil.S Kramnikem jsem hovořil v průběhu Wijk ann Zee 2001 a on mi tenkrát řekl: "Sjednocení je nutné, ale bohužel o něm nikdo nechce mluvit a čas utíká." . I ze strany FIDE existoval vždy velký zájem o sjednocení, ale bohužel nebyli schopní udělat první vstřícný krok směrem ke Kasparovovi a už vůbec ne k ostatním šachistům. Vznikla tak zvláštní situace: Po té co jsem hovořil se všemi zúčastněnými stranami, jsem zjistil, že by všichni souhlasili se smírem.

Pro FIDE bylo nejdůležitějším aby titul mistra světa patřil pouze jí a jakýkoli zápas o tento titul nemůže proběhnout bez jejího souhlasu. Druhým hlavním bodem, na kterém FIDE trvala byla skutečnost, že všichni šachisté, včetně Kasparova a Kramnika, jsou povinni se účastnit turnajů pořádaných pod hlavičkou FIDE. To znamená hrát na Olympiádách a turnajích Grand Prix FIDE v rapid šachu.Jak je vidět pozice FIDE byla celkem jasná.

Pozice Kasparova vypadala také dostatečně jasně. "Jsem nejsilnější šachista světa, mám nejvyšší ELO rating a vyhrál jsem 10 supertunajů za sebou. V žádném případě se nebudu účastnit jakéhokoli kvalifikačního turnaje. Takovou možnost plně vylučuji. Ukázal jsem na co mám a Kramnik se mnou musí hrát odvetný zápas." Velmi Vám děkuji pane Kasparov, pochopil jsem.

Z rozhovorů s Kramnikem a jeho zástupci jsem jasně pochopil, že je kategoricky proti jakémukoliv odvetnému zápasu s Kasparovem. Kramnik považoval za svůj prvotní úkol zorganizování nového cyklu zápasů o titul mistra světa a to cyklu pro všechny spravedlivého a otevřeného (turnaj v Dortmundu však těmto požadavkům neodpovídá). Ano Kramnik vystupoval s ideou sloučení s FIDE, ale ta měla přitom uznat jeho pozici 14. mistra světa v šachu.

Když jsem pochopil postoje všech stran mohl jsem přistoupit ke konstrukci plánu, jenž by udělal ze všech účastníků vítěze.

Gorodeckij: Ale řekněte, zažil jste v průběhu vyjednávání i nějakou chvíli kdy jste se cítil zhrzený a myslel si, že to už nemůže vyjít? Například když řekl Ponomarjov, že Váš dopis je příliš dlouhý a on nemá tolik času aby jej mohl přečíst, nebo když o Vás řekl Kramnik, že jste idealista?

Seirawan: Jedna z věcí s níž musí šachový diplomat počítat je to, že se vám občas nelíbí reakce některé ze stran. Nejnepříjemnějším momentem samozřejmě nebylo Ponomarjovovo vyjádření o délce mého dopisu.Koneckonců řekl je tolik,že nemá dostatek času na jeho detailní přečtení. Kramnikovo vyjádření v interview pro Chessbase mě ale skutečně rozhodilo. Problém byl v tom, že můj první rozhovor s Kramnikem proběhl ve Wijk ann Zee 2001; v březnu téhož roku jsme si vyměnili několik e-mailů a v lednu 2002 jsem strávil mnoho času besedami s jeho osobním zástupcem. V březnu 2002 jsem se pak dvakrát setkal s představiteli Einstien TV a nakonec jsem v dubnu 2002 s Kramnikovým představitelei Karstenem Henzelem, Stevem Timminsem a Malcolmem Painem. V průběhu všech těchto jednání, stovek e-mailů a desítek telefonických rozhovorů jsem považoval Kramnika za klíčovou osobnost. On je podle mého názoru pravým Steintzovým následníkem a šachový svět to ví. Už proto by měl být jeho názor prvotní.

Ve FIDE mají svého mistra světa Ruslana Ponomarjova a v jejich světě je možno najít místo i pro Kasparova, ale je velmi těžké najít způsob jak do této "rodiny" Kasparova s Kramnikem vrátit.Zejména proto jsem považoval Kramnika za klíčovou figuru a snažil se o maximální kontakt s ním i s jeho zástupci. Jeho rozhovor pro Chessbase byl pro mě silným úderem.

Gorodeckij: Můžete nějak okomentovat skutečnost, že se celá řada vynikajících velmistrů pražských jednání nezúčastnila? Zejména Ivančuk a Anand. Anand přece v té době v Praze byl, ale přesto se rozhodl na jednání nepřijít.

Seirawan: Ano, Viši nedošel a Ivančuk už odjel domů na Ukrajinu. Podstata problému, na který se ptáte, je v tom, že šachový svět je, v důsledku minulé situace nejednotný, rozdělený na frakce. Existuje zde velké množství názorů. My jsme zde v Praze posuzovali, společně s vedoucími šachisty, množství plánů na sloučení, z nichž mnohé byly prostě skvělé. Pochopil jsem, že jsem při své samostatné práci v Seattlu nemohl plně obsáhnou všechny nápady mých kolegů. Opakuji, bylo mnoho velmi dobrých návrhů, ale vždy se ozval někdo kdo říkal: "To nepůjde! To nepůjde! To nepůjde!" Nakonec se našli i kritici závěrečného ujednání, jehož bylo v Praze dosaženo. Pokud překonáme současné překážky pak se před námi otevřou fantastické perspektivy. Věděl jem, že ať přijmeme jakékoliv rozhodnutí určitě se najdou jeho odpůrci. Těm se snaží říkat: "Promiňte, že jsem nemohl uspokojit i vaše požadavky. Ale pochopte prosím, že mým hlavním cílem bylo sloučení. Neříkám, že se k tomuto cíli dostáváme optimální cestou, ale přinejmenším jdeme správným směrem."

Gorodeckij: Někteří velmistři dokonce odmítli pražská ujednání podepsat. Jak jsem pochopil z rozhovoru s Alexandrem Griščukem, tak například on není příliš spokojen s tím, že jemu i ostatním mladým šachistům je vlastně na 2 roky odepřen boj o šachovou korunu. Není to samo o sobě překážkou na cestě šachového vývoje?

Seirawan: Ano, Griščuk uvádí závažný důvod a v žádném případě neříkám, že nemá pravdu. Ale v tomto konkrétním případu mě více zajímají zájmy šachistů mého vlastního pokolení. Před Griščukem stojí neobyčejně zářivá kariéra a to co se stalo 6. května v Praze mu důstojné finanční náhrady v celém jejím průběhu. Jusupov, Seirawan a Gurevič - ti nemnoho starší než Alexandr - jsou Griščukem naznačeným problémem ohroženi mnohem více. Na druhé straně nemohu než opakovat: "nemohli jsme dovolit aby vše zůstalo při starém. To by byla prohra."

Gorodeckij: Není jakákoliv informovanost o tom jak bude vypadat další cyklus zápasů o mistra světa po té, co bude ukončen sjednocovací zápas. Hodně se mluví o myšlence "dvojího knockoutu" . Kdy se dočkáme nějakého oficiálního stanoviska?

Seirawan: Co se týká druhé etapy výběru kandidátů v nové cyklu chci vyjádřit hluboký souhlas s Alexandrem Khalifmanem. Vystoupil s neobyčejně produktivním návrhem "dvojího knockoutu", která zde byla podpořena valnou většinou přítomných velmistrů. Není pochyb, že se dvojí "knockout" stane součástí druhého cyklu. ( Idea je v tom, že v turnaji hraném K.O. systémem a který bude po pásmových turnajích další částí boje o mistrovství světa, se první porážka nestane automaticky osudovou. Tou bude až porážka ve druhém zápasu. Na tento turnaj by pak měl navazovat Turnaj kandidátů za účasti 6-8 hráčů)


Kirsam Iljumžinov

Vasiljev: : Kirsane Nikolajeviči, blahopřeji Vám ke sjednocení šachového světa.

Iljumžinov: Děkuji. Je to historický moment. Nejdůležitější je, a to všichni i přiznali, že ode dneška existuje pouze jedna organizace, která bude reprezentoval šachisty jak v rámci olympijského hnutí tak i ve všem ostatním a tou organizací je FIDE. Už se o tom jenom nediskutuje, už je to historickým faktem. Je pro mě osobně velmi příjemné, že zejména Kasparov navrhnul aby byl titul mistra světa výlučným vlastnictvím FIDE. Ode dneška žádná jiná organizace, žádná Coca - Cola, nebo Pepsi či Einstein Group nemají takové právo. Zbývá už jen dořešit jisté právní drobnosti, ale rozhodující dokument je už podepsán.

Vasiljev: Stal jste se prezidentem FIDE, posadil za jeden stůl Kasparova a Karpova, ale Kasparov na 7 let odešel z pod Vaší jurisdikce. Je to všechno zapomenuto? Odpuštěno? Máme novou organizaci, jak se vlastně zrodila?

Iljumžinov: Ve druhé polovině března mi zavolal Andrej Makarov (známý advokát, v minulosti známý politický činitel a předseda Ruské šachové federace) s návrhem abych se sešel v jeho kanceláři s Garrym Kasparovem a společně jsme posoudili možnosti sjednocení šachového světa. Setkali jsme se a několik hodin i hovořili. Nakonec jsme zjistili, že se naše pohledy na budoucnost šachu příliš neliší a k tomu aby se šach dále rozvíjel je sjednocení nutnou podmínkou.

Vasiljev: Co vlastně bránilo tomu, aby se tato schůzka uskutečnila dříve?

Iljumžinov: Člověk k takovému rozhodnutí musí uzrát. I když pro Garryho i pro přeborníka "Brain Games" byly dveře FIDE vždy otevřeny. Navíc, ty roky nepřišly vniveč. Dokázali jsme oprávněnost naší koncepce. Mistrovství světa, šachové olympiády, dětské olympiády, pomoc šachovým veteránům - je dost věcí na něž můžeme být hrdí.

Vasiljev: Nyní se prá mnohou profesionálů zejména té střední výkonnosti: "Co bude s naším oblíbeným K.O. systémem?" Vždyť tento systém dával šanci na zisk titulu téměř každému a navíc dovolil i dobře vydělat. Nezmizí nyní ze šachového světa?

Iljumžinov: V žádném případě! K.O. systém zůstává jen se více rozšiřuje. V jeho závěru bude klasický zápas o titul mistra světa. Jen se nebude konat na 6 partií jako dosud, nýbrž na 12 partií.. Z K.O. systémů bude postupovat 5 hráčů a ti budou hrát kandidátské zápasy.

Vasiljev: A jak vyřešíte otázku časové kontroly?

Iljumžinov: Byly doby kdy se mohla klasická šachová partie odkládat a trvat až několik dní. Může se stát, že uteče trochu času a klasickou se stane kontrola 2 hodiny na partii? Počkejme a uvidíme co řekne "trh".

Vasiljev: Znamená to, že otázka časové kontroly zůstává otevřená?

Iljumžinov: Bude proveden oficiální dotaz 100 nejsilnějších hráčů. Bude Generální konference FIDE. Nakonec bude názor hráčů jistě vzat v úvahu.

Vasiljev: A institut komisařů, který navrhuje Američan Yasser Seirawan, bude?

Iljumžinov: I to bude řešit Generální konference FIDE.

Vasiljev: Sjednocení šachového světa bude mít zřejmě i pozitivní vliv na sponzory....

Iljumžinov: Já v to doufám. Vlastně již 25.5. mám schůzku s ředitelem velké firmy zabývají se sportovním marketingem.

Vasiljev: Kramnika jste kdysi nazval "přeborníkem kachního rybníku". Změnil se Váš vztah k jeho titulu?

Iljumžinov: Dnešní dnem začal proces sjednocení, ale sjednocující zápas se ještě neuskutečnil. Vladimír je nadále šampiónem verze "Brain Games" pod jejíž záštitou svůj titul vybojoval.

Vasiljev: Práva na Kramnika koupila Einstein Group....

Iljumžinov: A právě z toho důvodu jsem na summitu řekl: "Dnes vlastní práva na Váš titul Einstein Group a zítra přijde Vasja z jakéhosi výboru a řekne, že chce koupit práva na cyklus Einstein Group...." Nyní, opakuji, je jen na tomto světě jen jedna organizace, která má práva na provádění zápasů o titul mistra světa v šachu. A titul mistra světa je její vlastnictví!

Vasiljev: Máte pocit, že se Vám povedlo uskutečnit něco grandiózního?

Iljumžinov: Jsem rád, že jsem, jazykem "prostého lidu" ukončil "bordel" ve světovém šachu. A rádi jsou, jak se mi zdá, i Kasparov a Kramnikem. Také jim spadl kámen ze srdce.

Garry Kasparov

Vasiljev: Bylo Vaše spojení s Iljumžinovem vynucené? Karpov mi jednou řekl, že když se nekonal odvetný zápas s Kramnikem hrozilo riziko, že zůstanete v izolaci. Znělo to docela pravděpodobně....

Kasparov: Pravděpodobněji ale zní, že Iljumžinova už nebaví házet své peníze do větru a rozhodl se pro kontrakt s Besselem Kokem a Yasserem Seirawanem. Jako kdybych tušil, že Karpov a jemu podobní začnou vymýšlet různé pravděpodobné scénáře, začal jsem studovat spoustu e-mailů v nichž mě Yasser přemlouval, abych se zúčastnil schůzky s Iljumžinovem. To znamená, že se tato schůzka uskutečnila pod tlakem od Seirawana a Bessela Koka, kteří mi řekli: "Jsi jediný kdo může s Kisramem mluvit!" Bylo třeba najít nové argumenty abychom mohli problém řešit nějak nově. Seirawan mě začal zpracovávat 20. března a mám stále ve svém počítači schováno jeho 102 e-mailů.

Vasiljev: Bylo potřeba překonat něco ve Vašem nitru?

Kasparov: Vždy je potřeba něco překonávat... Velmi dlouho jsem byl na pochybách, máma to ví, ale bylo jasné, že je nutné něco udělat protože šachový svět se dostal do slepé uličky. Já bych se určitě uživil, ale co udělá šachový svět jestli Iljumžinov jednou řekne: "Utrácení peněz už bylo dost. Stačí!" ? Dneska 96 ze 100 šachistů živí Iljumžinov a v tom je cosi nenormálního. To trápilo samozřejmě i Kisrama. A perspektiva žádná nebyla.... Proto se objevil projekt, který nabízel normální řešení situace. Tak jak je to obvyklé v profesionálním světě.

Vasiljev: Iljumžinov podtrhnul se mimořádným uspokojením, že jste to byl Vy kdo vnesl do dokumentu slovo "vlastnictví" .

Kasparov: Správně. Podstata věci je v tom, že historický titul přechází nyní do vlastnictví FIDE. Klíčová otázka je v tom, že FIDE současně přiznává nutnost profesionální organizace a stává se licencovanou organizací. FIDE bude vydávat licence tak jak je to v profesionálním sportu obvyklé. Bessel Kok a jeho nová organizace získá na 5 let licenci k provozování profesionálních soutěží.

Vasiljev: A Iljumžinov s tím souhlasil ochotně?

Kasparov: Bylo třeba, aby i Iljumžinov projevil jistou dávku mužnosti, neboť tento dokument přepracovává celou koncepci existence FIDE.

Vasiljev: FIDE tedy ztrácí část svého vlivu?

Kasparov: Nepochybně. Je to změna "pák" ohledně kontroly nad penězi. Buď bude do nekonečna všechny uplácet a za všechno jim platit, nebo se podělí o zodpovědnost za řízení šachového světa a začne při tom dostávat pravidelné peníze. Je to ve skutečnosti odvážný krok muže, který poznal bezvýchodnost situace v šachovém světě. Turnaj v Dubaji byl poslední kapkou která přeplnila pohár jeho trpělivosti. Iljumžinov je dostatečně rozhodný člověk pro to aby byl schopen zlomit systém, který sám vytvořil.

Vasiljev: Nyní o sportovní stránce toho co nás čeká. Co si myslíte o zápasu s Ponomarjovem?

Kasparov: Je to přesně ten případ kdy čas pracuje proti mně. Ale z druhé stránky to bude zápas velice zajímavý. Ponomarjov je velmi neobyčejný, rychle se vyvíjející agresivní šachista a bude pochopitelně hrát svůj "životní" zápas. Ale i přede mnou je výzva: Dokázat, že my čtyřicátníci ještě za něco stojíme. Na celý příští rok se budu dívat v úhlu pohledu tohoto zápasu. Rád bych ho vyhrál.

Gorodeckij: A v jaké asi časové posloupnosti se uskuteční zápas s Ponomarjovem?

Kasparov: Mluvili jsme orientačně o květnu nebo červnu roku 2003.Podmínky musí být samozřejmě takové aby dovolily budoucímu vítězi připravit se k dalšímu zápasu, jež je plánován na říjen - listopad 2003. Na druhé straně dřívější temín by ohrozil start účastníků ve Wijk ann Zee a v Linares. Nvím jistě, jestli se budu moci obou turnajů zúčastnit, ale v principu byl nechtěl aby se tyto tradiční události obešly bez mé účasti.Hovoříme-li však o záchraně klasického šachu mohou se tyto dva turnaje stát obětí.

Gorodeckij: FIDE získala garance účasti Kasparova a Kramnika ve svých turnajích. Můžete potvrdit svoji účast v turnajích Grand Prix a na Olympiádě?

Kasparov: V principu jsem potvrdil svoji účast na turnajích Grand Prix svým podpisem smlouvy a tak cítím morální povinnost se těchto turnajů zúčastnit. Nemohu garantovat svoji účast ve všech 4 zbývajících turnajích, existuje ještě mnoho nevyjasněných otázek o těchto turnajích, ale myslím že se minimálně třech zúčastním a první z nich bude v Moskvě. Má účast na šachové olympiádě je ještě závislá na Ruské šachové federaci. Již jsem vyjádřil panu Selivanovovi svůj souhlas s účastí v ruské týmu. Cítím i zde morální povinnost se ve Slovinku účastnit.

Vasiljev: A v tom druhém zápasu, kdo má nejvíce šancí?

Kasparov: Je těžké o tom nyní hovořit.Zejména proto, že díky úsilí Kramnika a jeho manažérů bude tento zápas a i kvalifikační turnaj v Dortmundu bude pod řízení společnosti Einstein Group. Není mi například známo jestli bude mít Kramnik "remízu předem", jestli tedy při nerozhodném výsledku titul obhájí. To by bylo zvlášť zajímavé kdyby turnaj vyhrál Širov. V kontraktu, na který se Kramnik odvolává je pravidlo o "remíze předem" zakotveno. No ale nejedná se zde přeci o zápas o titul mistra světa, nýbrž o jakési semifinále turnaje kandidátů.... Můj úkol je nyní připravit se na zápas s Ponomarjovem, vyhrát ho a připravit se na další zápas. Nejpravděpodobněji to pak bude zápas s Kramnikem.

Vladimir Kramnik

Vasiljev: Jste spokojen s výsledky summitu?

Kramnik: Celkově ano, spokojen. Samozřejmě, i při vší významnosti této události se jedná pouze o jakýsi mezivýsledek. Velmi mnoho otázek zatím zůstalo nevyřešených. Je však třeba říct, že vlastně zde ani vyřešeny být nemohly. Nejdůležitější je, že jsme se dohodli.i

Gorodeckij Všichni museli udělat nějaké ústupky, přinést oběti. V čem spočívá Vaše největší oběť?

Kramnik: Můj titul mistra světa v klasickém šachu znamenal a znamená ( ke sjednocení dosud nedošlo) více než titul mistra světa FIDE, který získal Ruslan Ponomarjov. Ponomarjov ho vyhrál v K.O. systému s odlišnou časovou kontrolou. Mohou existovat různé názory a nemá smysl se o tom nyní přít, ale, z mého pohledu, je formální uznání rovnocennosti těchto titulů mým největším ústupkem, který jsem musel udělat. Druhým ústupkem je můj vlastní návrh hrát slučovací zápas za rovných podmínek, bez nějakých privilegií pro mistra světa. I když se stále cítím být mistrem světa. Třetí ústupek. Máme s Einstein Group poměrně pevnou strukturu s finančními garancemi na provedení celého cyklu zápasů mistrovství světa.. Jsme úplně nezávislí a souhlasili jsme se všemi dohodami abychom tak zlepšili situaci ve světě šachu. Myslím, že jestli se budeme na věc dívat komplexně je jasné, že jsem udělal nejvíce ústupků ze všech.Udělal jsem to ale vědomě, protože jsem si jistý, že je spojení nutné.

Vasiljev: To, že jste několikrát opustil jednací síň bylo dáno nějakou Vaší zvláštní pozicí, jež jste při rozhovorech měl?

Kramnik: Skutečně jsem často odcházel poradit se se svými kolegy. Sloučení bylo nevyhnutelné, to věděli všichni včetně mě i když jsem osobně na sloučení nemohl nic získat. Měl jsem kontrakt s Einsteinem, byl připraven výběrový turnaj v Dortmundu jehož účastníci již podepsali kontrakty. Byli peníze a vlastně všechno šlo normálně. Ale z pohledu obecného zájmu jsem jasně chápal že sloučení je pro světový šach v principu nevyhnutelné. V té chvíli mě šachisté, moji kolegové, požádali abych na sebe vzal odpovědnost i za jejich práva. Věděl jsem, že to bude velmi složité protože scénář sjednocení byl připraven jinak a tak jsem místnost často opouštěl a radil se.... Mohl jsem i nepodepsat pražskou dohodu. V průběhu celého jednacího procesu bylo cítil, že zájmy hráčů, šachistů vlastně nikoho nezajímají. A najednou byl, v průběhu jednání předložen projekt - nijak nesnižující roli Kasparova a Ponomarjova, který však bral v úvahu i zájmy třeba Ivančuka a Ananda a několika dalších účastníků prvních "sjednocovacích" rozhovorů. To přece nebylo špatné! Existovala varianta, včetně finančních garancí doplňkového výběrového turnaje jehož by se účastnili Ivančuk s Anandem v jehož důsledku by se čtyři šachisté přidali k již vybraným Ponomarjovovi a Kasparovovi. Tento návrh se zdál ideální jak mně tak i přítomným šachistům, ale nesetkal se s pochopením Bessela Koka, FIDE a Kasparova ...... Bil jsem se jak jsem mohl, hovořil s hráči a ptal se jich: "Co mám dělat? Zakalit se a vydržet? Do smrti?" Chápal jsem, že mohu všechny dohody pohřbít. Říkali, že je lepší podepsat, než všechno rozbít. Lepší nějaká dohoda než žádná. Na závěr se podařilo dosáhnout jakého si malého kompromisu.

Vasiljev:: V čem ten kompromis spočíval?

Kramnik: Zápas Kasparov - Ponomarjov je považován za základní variantu, ale já jsem chtěl aby byly zastoupeny zájmy všech šachistů a aby se FIDE snažila najít nejlepší východisko. Problém současného slučovacího projektu je ten, že je z něj vyloučen Anand. To není dobře, ale udělal jsem co bylo v mých silách. Po jednání ke mně přicházeli hráči a plácali mě po zádech a říkali: "Malaďec držel jsi se až do konce!" Ale na tom moje role "národního zástupce" i skončila. Nyní náleží hlavní role FIDE a nové komerční organizaci Bessela Koka. Musí ještě dopracovat obecnou formu,ale řešení hlavních otázek je už zakotveno v Dohodě. Nyní se bude hovořit o detailech, které mě osobně nezajímají. Chystám se teď plně věnovat šachu.

Gorodeckij: Iljumžinov říkal, že zejména Vy jste trval na větě, že "FIDE musí hájit zájmy všech šachistů". Co si pod tím představujete?

Kramnik: V Praze jsem často hovořil s přítomnými velmistry a pochopil, že můj úkol je v obraně jejich zájmů. Bylo to asi příliš ambiciózní, ale z druhé strany jsem cítil podporu svých kolegů - velmistrů. Udělal jsem co bylo v mých silách. Bylo několik návrhů jak uskutečnit cyklu FIDE. Nejsem proti zápasu Kasparov - Ponomarjov; je mi celkem jedno kdo s kým bude hrát, není to moje starost. Myslím si ale, že je to nedemokratické a nesprávné. Do bojů p titul je potřeba zapojit co nejvíce silných šachistů světa. A takový návrh v Praze padnul. Připravili jej samotní hráči a předpokládal, že se v 1. etapě uskuteční postupový turnaj. 4 nebo 5 jeho vítězů se pak připojí ke Kasparovovi a Ponomarjovovi a možná i Anandovi a Ivančukovi i budou hrát dvoukolový turnaj jehož vítěz získá titul mistra světa FIDE. Hlavní výhodou systému by bylo, že zařazuje do hry o titul takovou osobnost jakou je Anand. Nechtěl jsem v žádném případě ohraničovat práva Kasparova. Z mého pohledu by pro něj a pro Ponomarjova nebyl tento systém v ničem horší než ten nakonec schválený. Kasparov je známý turnajový borec o němž je známo, že vyhrát turnaj je pro něj jednodušší než vyhrát zápas. Několik dní před schůzí jsem o tom besedoval i s Yasserem Seirawanem a ten mi řekl: " Ano, to je nejlepší systém." A na začátku schůze vystoupilo několik šachistů s vysvětlením principu tohoto systému. Bohužel byla tato varianta zavrhnuta bez jakéhokoli vysvětlení.Jediného čeho jsem tedy mohl dosáhnout byla právě ta věta na kterou se mě ptáte.

Gorodeckij: Vaši oponenti tvrdí, že v případě přijetí Vámi navrhovaného schématu se slučovací proces prodlouží. A za druhé nebylo by řešení jednoduše zařadit Ananda a Ivančuka do Dortmundského turnaje?

Kramnik: První námitka je mimo jakoukoli kritiku, protože k turnaji je vše připraveno a je možné ho zorganizovat poměrně rychle. Zápas Kasparova s Ponomarjovem se pak uskuteční stejně nejdříve v dubnu příštího roku. Do té doby je, podle mého názoru, možné najít termín pro soutěž, která zabere nejvýš týden. Nemyslím si, že by to byl hlavní důvod proč bylo toto schéma zamítnuto. A co se týče Dortmundu: není to poprvé co na tuto otázku odpovídám. Jsou podepsány kontrakty a mnozí hráči, kteří již zahájili přípravu oprávněně namítají proti změně formátu turnaje.

Gorodeckij: Na kdy je plánován Váš zápas s vítězem Dortmundského turnaje?

Kramnik: Podle mého někdy na duben až květen 2003. Slučovací zápas pak proběhne v říjnu až listopadu.

Vasiljev: Kdo je podle Vás favoritem zápasu. Kasparov nebo Ponomarjov?

Kramnik: Za prvé stále doufám, že se uskuteční turnaj mezi několika hráči. A pokud přece jen dojde k zápasu Ponomarjova s Kasparovem.... Je velmi těžké říct kdo je favorit. Možná, že šance Kasparova jsou přece jen trošičku vyšší, ale nejsem o tom plně přesvědčen.

Vasiljev: Bylo pro Vás spojenectví Kasparova s Iljumžinovem překvapením?

Kramnik: Předvídaným překvapením. Již před několika měsíci jsem to předpovídal.

Vasiljev: Iljumžinov řekl, že každý muí přinést nějakou oběť. Jaké oběti jste přinesl Vy a jaké Kasparov?

Kramnik: Udělal jsem mnoho ústupků. První, opakuji se, že jsem souhlasil hrát slučovací zápas, který jsem osobně nepotřeboval. A Kasparov? Je zřejmě jediný kdo žádnou oběť přinášet nemusel a naopak ze všeho co zde proběhlo jen vytěžil.


Některé reakce velmistrů:

Ánand: Ne to co se stalo se mě osobně nijak nedotýká.

Griščuk: Pro mladé šachisty je to vynikající rozhodnutí. Máme teď 2-3 roky na to abychom se poučili od skutečných šachistů, kteří budou hrát o titul mistra světa. Můžeme důkladně proanalyzovat jejich tvorbu a potom se, s novými silami, znova vrhnout do boje. Ale myslím, že pro většinu to není zrovna moc dobré, vždyť nový cyklus se bude začínat až na konci roku 2003 a bude končit někdy v roce 2005.


Rozhovor otištěn se souhlasem redakce serveru MAT-64.

Komentáře k článku (1):
 
Diskusní příspěvek Michal VOLF 05. 07. 2002 10:23

[ Zpět nahoru | mistři světa | info in english ]

NAVRCHOLU.cz